slim flevoland27-03-2012: Nieuwe Praktijknetwerken en nieuwe aanvraagronde

Ook in 2012 breidt Praktijknetwerken verder uit: 53 nieuwe kleine netwerken en 20 grote praktijknetwerken zijn door Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I gegund en inmiddels van start. Bij de kleine netwerken zien we een toename van het aantal netwerken in de open teelten en glastuinbouw (inmiddels bijna 50% van totaal) terwijl verbrede landbouw het praktijknetwerken duidelijk heeft gevonden (20% van de nieuwe netwerken).

Net als voorheen biedt Wageningen UR Livestock Research ondersteuning bij communicatie, zowel extern als intern. Op dit moment worden de begeleiders van de netwerken benaderd voor informatie over de inhoud van hun netwerken. Komende maanden zullen alle netwerken zich presenteren op www.verantwoordeveehouderij.nl en www.praktijknetwerkenindelandbouw.nl. Daarnaast krijgen de netwerkbegeleiders de gelegenheid deel te nemen aan trainingsbijeenkomsten, zodat ze hun netwerk maximaal kunnen ondersteunen in het bereiken van hun doel.

Inmiddels staat de volgende aanvraagronde al weer voor de deur. Deze wordt opengesteld van 1 t/m 31 mei 2012. Deze keer moeten de kleine netwerken ook voldoen aan een van de 4 duurzaamheidsthema’s die al golden voor de grote netwerken: beperken uitstoot broeikasgassen, hernieuwbare energie, waterkwaliteit en biodiversiteit. Hebt u een goed idee en wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling, klik dan hier voor meer informatie.

Voor meer info over de ondersteuning kunt u mailen naar Anke de Lorm of Henri Holster

 

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht