subsidies14-02-2012: Kerstbomentelers zetten vaart achter professionalisering  

De telers in het praktijknetwerk ‘Optimalisering en professionalisering van de kerstboomketen’ hebben een vlotte start gemaakt. Met hulp van externe deskundigen hebben zij afgelopen jaar diverse teeltkundige zaken met elkaar besproken, zoals snoei, bemesting en gewasbescherming. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mechanische oogst bijeengebracht voor een demonstratie in het veld en is er een proef gestart met de teelt van Nordmansparren in plastic potten.

Dit voorjaar hebben de kerstbomentelers drie themabijeenkomsten op het programma staan: de eerste over marketing, de tweede over beheersing van onkruid, ziekten en plagen en de derde bijeenkomst over bemesting. De bijeenkomsten worden gecombineerd met een bezoek aan een van de leden van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers die aan het praktijknetwerk deelneemt.
Klik hier voor de eerste nieuwsbrief van het netwerk, waarin u een uitgebreide beschrijving vindt van de activiteiten tot nu toe

 

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht