subsidies02-02-2012: Biologische telers bereiden zich voor op teelt nieuw appelras  

De fruittelers uit het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels’ hebben zich tijdens twee bijeenkomsten in januari verder voorbereid op de proefteelt met het nieuwe appelras Natyra. Eerst spraken zij gezamenlijk de gewenste teelthandelingen door, zoals de voorbereiding van de grond, de bemesting en de gewasverzorging in het eerste jaar. Tijdens de landelijke studiedag biologische fruitteelt deelden zij hun ervaringen en verwachtingen met alle biologisch werkende fruittelers, waarbij ook appels werden geproefd.

Het nieuwe ras Natyra vormt een open boom met relatief weinig zijhout. De groei is zwak tot matig, met een vrij lage blad/vruchtverhouding. Omdat de pilot start met relatief zwakke bomen, is het van belang de bomen het eerste jaar goed in de groei te krijgen om het volume van de bomen te laten toenemen.

Voor een optimale start is voldoende water en voeding belangrijk. Op de pilotbedrijven zal voor aanplant een bodemanalyse worden genomen om de voedingstoestand van de grond in kaart te brengen. Daarna krijgt ieder bedrijf zijn eigen bemestingsadvies. De vochttoestand van de grond wordt gemeten met watermarks in het wortelgebied. Onder de bomen wordt druppelbevloeiing aangelegd. Het eerste jaar zal gedurende de groeiperiode de zuigspanning onder 15 kPa worden gehouden. Als bestuivers worden twee rassen sierappels aangeplant: Evereste en Prof Sprenger. Op WUR-PPO te Randwijk wordt in 2012 onderzoek uitgevoerd naar bestuivers, bemesting en snoei van Natyra.

Over het ras Natyra verscheen in december een gedetailleerde rassenbeschrijving in het vakblad Fruitteelt van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Het betreffende nummer was speciaal gewijd aan de nieuwe ontwikkelingen in rassen van appel en peer. Natyra is het ras waar de biologische telers in het netwerk ‘nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels’ de komende jaren teeltervaring mee gaan op doen. De lekkere handappel combineert goede ziekteresistenties met een goede bewaarbaarheid.

 

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht