ventilator26-01-2012: Metingen ondersteunen noodzaak hergebruik drainwater

Metingen aan de hoeveelheid stikstof in de bodem onder aardbeistellingen laten zien dat het opvangen van drainwater nodig is om aan de toekomstige normen te voldoen. Dat blijkt uit metingen van het praktijknetwerk van aardbeitelers die deze verliezen willen beperken. Drie van de vijf bedrijven waar is gemeten, zitten iets boven de norm van 50 kg N/ha in de laag 0-60 cm.

Er is een grote variatie tussen bedrijven gevonden en tussen de verschillende tijdstippen. Gemiddeld is 57 kg N/ha (0-60cm) onder de stelling gemeten en gemiddeld 36 kg N/ha (0-60 cm) onder het pad. Op zandbedrijven lijkt de hoeveelheid stikstof in de grond hoger dan op kleibedrijven, meldt netwerkbegeleider John Verhoeven van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO-WUR).

De huidige teeltmethode met aardbeistellingen, waarbij het drainwater niet opgevangen wordt, vormt een risico voor de EU richtlijn van 50 ml nitraat per liter grondwater. Om na te gaan hoeveel stikstof in de ondergrond terecht komt zijn in 2009, 2011 en 2012 grondmonsters genomen op een vijftal bedrijven (drie op zand en twee op klei). Dit is gedaan in samenwerking met het project Teelt de grond uit aardbei.

Op de aarbeiendag van 18 januari heeft PPO de demo-opstelling voor recirculatie weer laten zien en de resultaten van het onderzoek tot nu toe. Opvallend is een toenemende bewustwording en belangstelling onder aardbeientelers voor het opvangen cq recirculeren van drainwater.

In 2012 wil het netwerk een verklaring zoeken voor de grote variatie en toename bij bedrijven.
Het opvangen van drainwater onder aardbeistellingen zal verplicht worden bij het van kracht worden van het Besluit Landbouw (verwacht per 1 juli 2012).

« Nieuwsoverzicht