EHEC komkommers13-12-2011: Teelt de grond uit: en dan?

De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘duurzame teelt voor bosui en rucola’ hebben afgelopen seizoen ervaring opgedaan met de teelt op water. Deze nieuwe manier van telen lukt, maar is nog niet praktijkrijp. “We hebben meer vragen dan antwoorden, zegt netwerkbegeleider Frans Verwer van ZLTO projecten. “We hopen de komende tijd in breder verband ervaringen te kunnen uitwisselen, ook met telers van andere gewassen.”

De deelnemers aan het netwerk zijn tevreden over de vorderingen tot nu toe. Via LTO vollegrondsgroentenet lukte het om het aantal deelnemers uit te breiden van twee naar zes. Verwer: “Dat is de eerste winst. Iedereen levert input en men wil van elkaar leren. De telers slagen erin om bosui en rucola te laten groeien op trays die in het water drijven. Maar zoals gezegd, levert dat ook een heleboel vragen op, zoals: wat is de juiste tray? En hoe zet je het logistiek allemaal rond? De rucola wil je bijvoorbeeld een paar keer snijden. Dat vraagt een heel andere aanpak.”

Op 20 december houdt de groep een bijeenkomst op een bedrijf van een van de deelnemers, om ervaringen uit te wisselen en plannen te maken voor 2012. Matthijs Blind van de proeftuin Zwaagdijk zal een toelichting geven bij de resultaten van proeven. Ook zullen tijdens de bijeenkomst de mogelijkheden worden verkend om de verschillende initiatieven rond de ‘teelt-uit-de-grond’ met elkaar te verbinden. Andere voorlopers op het gebied van de teelt-uit-de-grond kunnen zich wenden tot Frans Verwer.

« Nieuwsoverzicht