subsidies25-11-2011: Veel belangstelling voor subsidie Praktijknetwerken

Er zijn veel aanvragen ingediend voor de subsidieregeling Praktijknetwerken 2011. In totaal zijn er 216 aanvragen binnengekomen bij Dienst Regelingen. Daarvan zijn er 161 voor kleine netwerken en 55 voor grote netwerken. Bij de kleine netwerken is er voor ruim € 6,3 miljoen subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget is echter € 2 miljoen. Bij de grote netwerken is er voor ruim € 11,4 miljoen aangevraagd, terwijl het beschikbare budget € 3,6 miljoen is. Een beoordelingscommissie beoordeelt wie doorgaat en wie niet. Zij rangschikt de aanvragen op basis van het advies van onafhankelijk deskundigen. Hoe groter de bijdrage aan de doelstelling van de subsidieregeling, hoe hoger de aanvraag wordt gerangschikt.

« Nieuwsoverzicht