EHEC komkommers23-11-2011: EHEC-crisis zorgt voor valse start

Het praktijknetwerk rond het optimaliseren van het kasklimaat in de hetelucht-teelt is kort na de start gestopt. Reden hiervoor is de nasleep van de Ehec-crisis, die bij de deelnemende komkommertelers voor een grote financiële strop heeft gezorgd. Er is simpelweg geen ruimte om te investeren in de benodigde nieuwe technologie. Afhankelijk van de bedrijfssituatie, beslissen de deelnemers deze winter hoe ze in 2012 het project zullen voortzetten.

In het praktijknetwerk ‘Het nieuwe HeteLuchtTelen’ willen de tuinders op zoek naar mogelijkheden om het gebruik van energie en gewasbeschermingsmiddelen omlaag te brengen. Door het ontbreken van verwarmingsbuizen, en het gebruik van energieschermen, is het voor heteluchttelers lastig om vocht uit hun gewassen te krijgen. Om aantasting door schimmelziekten ─ met name Mycosphaerella ─ te voorkomen moeten zij daarom vaker stoken en is het gebruik van fungiciden eerder nodig dan in een kas met buisverwarming.

Eerdere projecten op het gebied van energie hebben laten zien dat er mogelijkheden zijn voor energiebesparing in combinatie met vochtbeheersing van het kasklimaat. Dit staat bekend als het Het Nieuwe Telen (HNT). Het teeltprincipe is echter gericht op centrale kasverwarming met buizen en daarom is de kennis niet één-op-één te vertalen naar een hetelucht-teeltsysteem. Bovendien kost de aangepaste klimaatregeling 14 tot 17 euro per vierkante meter; een investering die de komkommerbedrijven niet kunnen opbrengen. Wel biedt de techniek aanknopingspunten om ook in de hetelucht-teelt de hoeveelheid vocht beter te beheersen.

Meer informatie bij contactpersoon/netwerkbegeleider Jaap Bij de Vaate.

« Nieuwsoverzicht