aantasting wortellesieaaltje in lelie11-11-2011: Meer grip op wortellesieaaltjes

De deelnemers aan het netwerk management-, kwaliteit en registratiesysteem lelieteelt gaan komend teeltseizoen de effecten van bestrijdingsmaatregelen tegen wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) in kaart brengen. Iedere teler zal op twee percelen enkele stroken niet behandelen met het grondontsmettingsmiddel metamnatrium. Zo mogelijk worden er ook alternatieve behandelingen aangelegd. Via analyse van grondmonsters worden de verschillen in aaltjespopulaties in kaart gebracht. De lelietelers doen dit omdat zij meer grip willen krijgen op de effecten van hun gewasbeschermingsmaatregelen en omdat de beschikbaarheid van het middel metamnatrium op de langere termijn onzeker is.

« Nieuwsoverzicht