bekijken gotenteelt19-10-2011: Boomkwekers verkennen gotenteelt

Het praktijknetwerk 'gotenteelt boomkwekerij' heeft de zomermaanden gebruikt om bij alle deelnemers het teeltsysteem te bekijken en discussie te voeren over diverse onderwerpen. De telers proberen het systeem zo goed mogelijk af te stemmen op hun eigen teelten en steken daarnaast energie in het mechaniseren van de oogst, omdat zij op arbeid willen besparen.

Bij de bezoeken aan de vijf teeltlocaties was er onder meer aandacht voor de groei van de planten, welke planten wel en welke niet goed passen in het systeem, watergift, substraatkeuze en technische aspecten zoals de weeggoot. Dat is een systeem om het gewicht te bepalen van de goot met behulp van drukcellen, om zo de waterbehoefte vast te stellen.
Daarnaast was er veel aandacht voor de mechanisatie, vooral de rooimachine. De ontwikkeling hiervan is nog in volle gang. De telers zien nog mogelijkheden voor verbetering en vinden vooral dat de machine nog teveel arbeid kost. Momenteel (half oktober) zijn de teeltgoten bijna leeg gerooid en worden de planten verkocht of gebruikt voor eigen doorteelt. Een impressie van het machinaal rooien is te vinden op de website van Boom in Business.

« Nieuwsoverzicht