een hand organische stof8-9-2011: Vrienden in de Boomteelt

In boomkwekerij is het praktijknetwerk ‘Vrienden in de Boomteelt’ van start gegaan. Binnen dit praktijknetwerk zoeken ondernemers elkaar op om meer inzicht te krijgen in de rol van het bodemleven en te ontdekken hoe zij nuttige organismen het beste kunnen stimuleren.

In de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten is aanvoer van organische stof van belang voor een goede groei, kluitvorming en ziektewerendheid van de bodem. Doordat de aanvoernormen van stikstof en fosfaat sterk beperkend zijn, wordt het voor telers steeds lastiger om voldoende organische stof aan te voeren. Deze problematiek zal in de toekomst alleen maar groter worden. Mede hierdoor groeit de behoefte aan kennis van bodemverbeterende maatregelen en materialen. Telers zoeken antwoorden op vragen zoals: ‘welke maatregelen en materialen zijn er en passen deze bij mijn bedrijf?’ en ‘wat kan ik met producten die bodemleven toevoegen of verbeteren zoals biostimulatoren? Welke effecten hebben ze’ In het praktijknetwerk wordt geprobeerd om een antwoord te vinden op deze vragen.

Diverse instituten en kennisinstellingen hebben onderzoek verricht naar bodemverbetering en hebben kennis op de plank liggen waar telers baat bij kunnen hebben. Deze kennis wordt verspreid tijdens netwerkbijeenkomsten en wordt op de bedrijven getoetst op effectiviteit en rendement.

Bij de deelnemende bedrijven is een inventarisatie uitgevoerd van mogelijke maatregelen om de bodemstructuur optimaal te houden. Per bedrijf zijn de vragen en de knelpunten in kaart gebracht. Ook is geïnventariseerd aan welke kennis en ervaring de telers het meest behoefte hebben. Voor 2011 staan er netwerkbijeenkomsten op het programma waar kennis en ervaring wordt verspreid en gedeeld. Ook staan een excursie en een open dag voor de sector op het programma.

Op ieder deelnemend bedrijf wordt het bodemprofiel beoordeeld, waarbij de risico’s in kaart worden gebracht. Verder wordt in de komende bijeenkomsten kennis verspreid over structuurverbetering, organische stof en groenbemesters. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden voor aanvoer van organische stof die buiten de beperkende mestwetgeving vallen.

« Nieuwsoverzicht