voorjaarstoepassing drijfmest in aardappelen9-8-2011: Leliekennis in kaart gebracht

Een netwerk van twaalf lelietelers is deze zomer gestart met het opzetten van een kwaliteitssysteem op basis van fotokaarten. Samen met kennispartners leggen de telers uiterlijke gebreken en ziekten in bloembollen in verschillende stadia en gradaties vast. De ‘ziektekaarten’ moeten helpen om te komen tot een betere bolkwaliteit en een doelmatiger inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Door het wegvallen van breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen is het bestrijden van ziekten en plagen in de teelt van lelies lastiger geworden. Aantasting wordt niet altijd, of te laat, onderkend. Dit leidt tot een onnodig hoge inzet van gewasbeschermingsmiddelen, waarvan het effect bovendien vaak tegenvalt.
Voor een deel is het probleem terug te voeren op de toegenomen schaalgrootte en de veranderde organisatiestructuur van de bedrijven. Telers hebben geen tijd meer om de kwaliteit van individuele partijen nauwgezet te volgen. Hun werknemers ontbreekt het vaak aan kennis om de eerste symptomen van aantasting op te merken.

Het praktijknetwerk ‘Management-, kwaliteit- en registratiesysteem lelieteelt’ moet hier verandering in brengen, door die kennis helder en overzichtelijk op de werkvloer te brengen. Specialisten uit advies en onderzoek helpen de telers om beeldmateriaal van ziekten en plagen te verzamelen en te rubriceren. Ook zal waar nodig nieuw fotomateriaal worden gemaakt. De foto-indexen moeten voor het nieuwe bewaarseizoen klaar zijn en zullen via belangenvereniging KAVB ook onder andere telers worden verspreid.

De telers in het netwerk willen de indexen, behalve voor het overdragen van kennis, ook gebruiken voor het registeren van de bolkwaliteit. Door dit jaarlijks te doen, kunnen zij de kwaliteit van partijen volgen en de effecten van maatregelen tijdens de teelt goed beoordelen. Dit moet leiden tot een betere bolkwaliteit en een meer gerichte inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Hans Kok.

« Nieuwsoverzicht