voorjaarstoepassing drijfmest in aardappelen26-7-2011: Kansen voor Nederlandse bosui en rucola

Een betrouwbare, veilige en verantwoorde productie van bosui en wilde rucola, waarmee aan de groeiende marktvraag kan worden voldaan. Dat is waar het praktijknetwerk ‘Duurzame nieuwe teelt voor bosui en rucola’ zich hard voor maakt. De leden van het netwerk hebben hoge verwachtingen van het zogenaamde drijvende teeltsysteem.

De Nederlandse supermarkten hebben moeite om te voldoen aan de stijgende vraag naar bosui en rucola. Deze producten worden nu grotendeels uit het buitenland betrokken. De aanvoer is kwantitatief en kwalitatief niet betrouwbaar genoeg en ook op het gebied van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en de arbeidsomstandigheden in de herkomstlanden worden er risico’s ervaren.
De supermarkten zouden dan ook graag zien dat Nederlandse tuinders de teelt van deze producten oppakken en de concurrentie met hun buitenlandse collega’s aan gaan. De telers in het praktijknetwerk hebben de handschoen opgepakt. Zij zijn zich ervan bewust dat ze alleen een kans maken als ze beter scoren op de onderdelen:

  • Leveringszekerheid:
  • De juiste hoeveelheden op de juiste momenten
  • Een goede tot uitmuntende kwaliteit (smaak, houdbaarheid)
  • Zo min mogelijk residu van gewasbeschermingsmiddelen
  • Duurzaamheid, bijvoorbeeld voldoen aan de emissierichtlijnen
  • Arbeidsomstandigheden

Tegelijkertijd mogen de productiekosten niet te hoog oplopen. Op basis van eerdere ervaringen hebben de deelnemers van het netwerk geconcludeerd dat de Nederlandse teler bij teelt in de vollegrond niet kan concurreren met het buitenland. De kansen zitten in de ontwikkeling van nieuwe systemen die de productie op een hoger plan brengen. Daarmee sluit het netwerk aan bij het project Teelt de grond uit, en dan specifiek bij de ontwikkelingen in bladgewassen en prei.

Proeven moeten duidelijkheid verschaffen over de vraag of bosui en rucola zich op een zogenaamd drijvend teeltsysteem laten telen. Bij deze manier van telen hangt de plant in een drijver met de wortels in een voedingsoplossing, in een bassin dat gescheiden is van de ondergrond. De voedingsoplossing is mogelijk langdurig te gebruiken, wat de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen sterk beperkt. Het systeem is weinig gevoelig voor weersomstandigheden, wat resulteert in een gelijkmatige groei en productie. De drijvers maken het systeem mobiel en dit vergemakkelijkt vergaande mechanisering en automatisering en verbetert daarmee de arbeidsomstandigheden. Het systeem wordt al getest en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Frans Verwer.

« Nieuwsoverzicht