Betuwse fruittelers13-7-2011: Betuwse fruittelers willen vogels ‘slim managen’

In de Betuwe is het praktijknetwerk ‘Vogels in Betuws Fruit’ van start gegaan. Vier fruittelers uit het gebied gaan hierin samen met gedragsecologen op zoek naar manieren om de toenemende schade door vogels terug te dringen, zonder de diversiteit aan vogels en het landschap aan te tasten. Zij willen de vogels kortom op een slimme manier ‘managen’.
De Betuwe is bekend om zijn fruitteelt, vooral appels en peren. De condities om fruit te telen zijn er goed. De laatste jaren hebben de telers in het gebied echter steeds meer schade door kraaiachtigen en zangvogels, die zich tegoed doen aan het afrijpende fruit. In sommige delen van de regio is de schade in vijf jaar tijd met een factor zes toegenomen. Het aangepikte fruit is waardeloos en wordt weggegooid of gaat voor een luttel bedrag naar de conservenindustrie.

Om de overlast aan te pakken, willen de telers beter inspelen op specifiek gedrag van de vogels. Doel is daarbij de vogels in de boomgaard beter te ‘managen’ gedurende de periode dat het fruit afrijpt. Door op een slimme manier gebruik te maken van bestrijdingsmaterialen- en methoden, denken de telers dat dit kan zonder dat de diversiteit van de vogelpopulatie of het landschap hieronder lijden. Zij vinden dat belangrijk omdat het Betuws fruitlandschap veel recreanten trekt, die ook de diversiteit aan vogels positief waarderen.

Tijdens een brainstorm met deskundigen zijn een aantal kansrijke strategieën naar voren gekomen. Deze strategieën zullen komende nazomer uitgetest worden. Daarbij wordt gedacht aan:

  • Het inzetten van reflectoren op de hoogte waar de vogels die schade opleveren vliegen
  • Installeren van windgaas aan de binnenkant van windsingels
  • Weglokken van vogels met aantrekkelijker voedsel
  • Drinkwaterflesjes ophangen om te voorkomen dat vogels voor vocht het fruit aanpikken
  • Werende geluiden (eventueel met behulp van bewegingsmelders)
  • Weren van groepen kraaien door onrust in het fruitperceel
De fruittelers gaan samen met deskundigen kijken hoe ze een aantal van deze maatregelen het beste kunnen toepassen op percelen waar ze in het verleden veel overlast van vogels hebben gehad. Vervolgens worden een aantal maatregelen, eventueel in combinatie, uitgeprobeerd. De fruittelers gaan daarbij zelf kijken of er veranderingen zijn in het gedrag van de vogels en of de schade vermindert. Door met elkaar en met deskundigen ervaringen uit te wisselen verwachten ze meer grip op het gedrag van de vogels te krijgen.

« Nieuwsoverzicht