aardbeienteelt op stellingen13-7-2011: Aardbeitelers willen drainwater hergebruiken

Een praktijknetwerk van aardbeitelers in Noord-Brabant en Gelderland zoekt uit hoe zij het water en nutriënten uit de drains van hun teelt op stellingen kunnen hergebruiken. Met het water verdwijnt nu 20 tot 30 procent van de nutriënten in het eronder groeiende gras. De telers denken aan hergebruik van het drainwater binnen het systeem, waarbij een langzaam zandfilter wordt toegepast om verspreiding van ziekten te voorkomen of het gebruik van het opgevangen water voor de teelt van aardbeien in de vollegrond. De aanvoer van stikstof en fosfaat is bij de teelt in substraat hoog, terwijl de opname door aardbeienplant beperkt is. De overtollige nutriënten en water (20 tot 30 procent overdrain) worden op dit moment niet opgevangen, maar komen terecht in de onderliggende grond. Een deel ervan wordt opgenomen door het onder de stellingen groeiend gras, maar het belangrijk deel spoelt waarschijnlijk uit en komt uiteindelijk in het oppervlakte- en/of grondwater terecht. Dat is slecht voor het milieu en slecht voor de portemonnee van de telers. Het geld dat de teler hiermee verliest kan gezien worden als de premie die de teler betaalt om er zeker van te zijn geen ziektes rond te pompen en de oogst niet in gevaar te laten komen.

Het praktijknetwerk, waarin de aardbeitelers samenwerken met DLV, LTO-vollegrondsgroente.net, Wageningen UR – Glastuinbouw en Wageningen UR- Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, wil hier verandering in brengen. Opvangen en hergebruik van het water met de nutriënten is hiervoor de eerste stap. Dit kan vervolgens gebruikt worden voor recirculatie binnen de teelt op stellingen (volledig hergebruik), maar op bedrijven met teelt op stellingen én teelt in de vollegrond kan het ook worden gebruikt als verrijkt beregeningswater in de gekoelde teelt van aardbeien in de vollegrond. De kans op verspreiding van ziekten is bij de laatste optie lager.

Via een inventarisatie binnen de sector en metingen op vijf bedrijven proberen de telers helder te krijgen hoe groot de emissie van nutriënten is richting grond en oppervlaktewater. Ook zullen de telers testen uitvoeren om te kijken op welke manier hergebruik van het drainwater goed in te passen is op hun bedrijf. Om de sector in beweging te krijgen wordt de resultaten van de metingen uitvoerig gecommuniceerd met de aardbeisector. De eerste terugkoppeling richting de praktijk zal plaatsvinden tijdens de aardbeidemodag op 2 september 2011.

Het praktijknetwerk kent een sterke verbinding met het project Teelt de grond uit aardbei. Binnen dit LNV-project wordt voor een reeks van gewassen gezocht naar mogelijkheden om de gewassen uit de grond te telen. Het doel is om in 2015 of eerder de uitspoeling van stikstof en fosfaat met meer dan 70 procent te reduceren. Hiervoor is een verdere toename van de teelt uit de grond (in substraat of in stromend water) nodig, in combinatie met hergebruik van het drainagewater; ofwel: een gesloten teeltsysteem.

Meer informatie bij netwerkbegeleider John Verhoeven

« Nieuwsoverzicht