Bommelerfruit28-6-2011: Duurzaam fruit telen in de Bommelerwaard

In het water- en natuurrijke gebied de Bommelerwaard werken fruittelers samen aan nieuwe, schone technieken voor een duurzame teelt. Als Praktijknetwerk Bommelerfruit houden zij zich bezig met emissieverminderende en residuverminderende technieken op gebied van de gewasbescherming, experimenteren zij met de inzet van de vaste fractie van dierlijke mest en gaan ze samen met imkers op zoek naar bijvriendelijke werkwijzen. Praktijknetwerk Bommelerfruit borduurt voort op het project ‘zuiver water’.

Hoe kunnen we een hoge kwaliteit fruit telen met een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen en zo min mogelijk emissies naar de omgeving? Dat is de centrale vraag die een kerngroep van dertig fruittelers in de Bommelerwaard zich heeft gesteld. De telers willen meerdere knelpunten tegelijk aanpakken: zij willen helpen voorkomen dat er te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen worden gevonden in het oppervlaktewater, zij willen kunnen leveren aan supermarkten met extra strenge residu-eisen en nemen de mogelijke link tussen de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en de achteruitgang van de bijenstand serieus.

De activiteiten van het praktijknetwerk Bommelerfruit zijn verdeeld in vijf thema’s:

  • Het ontwikkelen van laagdrempelige technieken, waarmee de emissie van gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlaktewater verder kan worden teruggedrongen. De telers werken hierbij samen met mechanisatiebedrijf Hol&Zn,
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden om fruit met minder residuen te telen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de bewaarbaarheid van het fruit,
  • Een werkwijze ontwikkelen die vriendelijk is voor bijen,
  • De voor- en nadelen onderzoeken van het gebruik van de vaste fractie van gescheiden koemest,
  • Het werken met een waarschuwingssysteem voor een gerichte inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Bij het uitwerken van deze thema’s werken de telers samen met het drinkwaterbedrijf Dunea, dat water betrekt uit de Afgedamde Maas, die in verbinding staat met de wateren in de Bommelerwaard. Verder is er samenwerking met het waterschap, dat de ecologische kwaliteit van het water bewaakt en wil dat het water voldoet aan de Kaderrichtlijn water. Daarnaast zijn de veiling Zaltbommel, imkers, veehouders en andere belanghebbende partijen bij de uitvoering betrokken.

« Nieuwsoverzicht