Energiegilde22-6-2011: Energieboeren willen stroom opslaan

Negen boeren in Flevoland gaan uitzoeken of zij de elektriciteit die zij met hun windmolens en zonnepanelen opwekken, kunnen opslaan. Het praktijknetwerk, dat zich het Energiegilde noemt, ziet daarbij kansen voor regionale energieknooppunten. Dit zijn centraal geplaatste accu’s waarin ze hun stroom kunnen opslaan en van daaruit aanbieden aan bezitters van elektrische auto’s of andere lokale gebruikers. Het vergaren van kennis over energie-opslagsystemen staat centraal in het netwerk.

Na de reguliere energiebedrijven draagt de landbouw het meeste bij aan de productie van duurzame energie. Een groot deel daarvan is elektriciteit, afkomstig van windmolens maar ook van zonnepanelen en mestvergisting. Nadeel van elektriciteit is dat het, zodra het geproduceerd is, direct het net op gaat en de aanbieder maar moet afwachten wat hij ervoor krijgt. Bovendien produceert hij wisselende hoeveelheden omdat hij afhankelijk is van zon en wind, die in intensiteit (dag/nacht) variëren. Het is daarom niet voor eerst dat er wordt nagedacht om stroom op te slaan. Dat dit niet is voorbehouden aan grote bedrijven, bewijst ‘fotonenboer’ Jan Borgman, een veehouder die zonne-energie opslaat in een grote Vanadium Redox Batterij (VRB). Een bezoek aan deze fotonenboer maakte het Energiegilde enthousiast om de mogelijkheden hiervan verder uit te diepen.

Het Energiegilde denkt aan het opzetten van regionale energieknooppunten, waar grote centrale accu’s de stroom tijdelijk vasthouden. Deze kunnen het lokale netwerk versterken, door bijvoorbeeld piekbelastingen op te vangen. Ook maakt het een directe link mogelijk tussen producent en gebruiker. Met hulp van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR in Lelystad brengen de energieboeren dit jaar de technische mogelijkheden en de economische haalbaarheid in kaart.

« Nieuwsoverzicht