CO2 slang21-6-2011: Masterplan CO2 van start

In het praktijknetwerk Masterplan CO2 2020 zoeken glastuinders samen naar mogelijkheden om in te spelen op het slinkende aanbod van CO2. Tuinbouwgewassen produceren meer naarmate de concentratie CO2 in de kas hoger is. Vandaar dat tuinders het koolzuurgas actief aanvoeren. Door meer duurzame productiemethoden neemt de beschikbaarheid van CO2 op de bedrijven de komende jaren echter af.

Beleidsdoelen op gebied van milieu, en de ontwikkeling van gesloten teeltsystemen onder glas, zijn er de oorzaak van dat het aanbod van CO2 in de tuinbouwsector de komende jaren geleidelijk aan verandert van een overmaat in een tekort. Dat stelt telers voor de uitdaging om alternatieven te vinden, bijvoorbeeld bronnen van CO2 buiten het bedrijf en/of tijdelijke opslag van het koolzuurgas uit de eigen warmte-kracht-combinaties. Het gebruik van warmtebuffers heeft in de tuinbouw al geleid tot het loskoppelen van elektriciteit en warmte. Als de derde component van de verbranding, CO2, ook losgekoppeld zou kunnen worden, dan zou dit een grote winst betekenen. In het praktijknetwerk is aandacht voor een betere kwaliteit van de rookgassen en strategieën voor het doseren.

In binnen- en buitenland wordt veel onderzoek gedaan naar CO2, zowel door onderzoeksinstellingen als door het bedrijfsleven. Bij de telers is veel kennis aanwezig over de betekenis van CO2 voor het gewas. Een van de doelen van het project is daarom om de kwekers, het onderzoek en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en gezamenlijk de problematiek aan te pakken.

Het collectief van Masterplan CO2 bestaat uit een groep van telers die lid zijn van telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO). Doelstelling van TTO is het gezamenlijk ter hand nemen van innovatieprojecten op het gebied van technische of teelttechnische vernieuwingen.

Het project wordt gecoördineerd door Inno-Agro.

« Nieuwsoverzicht