8-6-2011: Aardappelen telen op bedden

De teelt van aardappelen op zandgrond valt of staat met een goede vochtvoorziening. Omdat standaard aardappelruggen snel uitdrogen, wil een groep akkerbouwers in Brabant toe naar aardappelteelt op bedden. Dit gebeurt al op kleine schaal. De brede bedden houden beter vocht vast, leiden tot minder misvormde en groene knollen en het gewas kan met minder stikstof toe. De technische ontwikkeling staat echter stil. Het praktijknetwerk Optimalisatie beddenteelt op droge zandgrond wil daar verandering in brengen, allereerst door het ontwikkelen van een aangepaste pootmachine.

De twee aanvragers van het praktijknetwerk ‘Optimalisatie Beddenteelt op droge zandgrond’ zijn Jos van Sambeeck en Martin van Gompel. Beiden hebben een akkerbouwbedrijf in Reusel. Ze verbouwen samen zo’n 500 ha consumptieaardappelen op lichte zandgrond voor aardappelverwerker LambWeston.

Andere partners in het netwerk zijn:

 • Grimme; fabrikant van o.a. pootmachines.
 • Evax; lokale dealer van Grimme met kennis van mechanisatie op lichte zandgrond.
 • LambWeston; afnemer en verwerker van consumptieaardappelen met kennis van de teelt van aardappelen.
 • DLV Plant; adviesdienst met kennis van de gehele aardappelteelt en tevens projectleider van dit praktijknetwerk.
 • Later worden nog HAS studenten en mogelijk andere collega akkerbouwers geraadpleegd die reeds ervaring hebben opgedaan met beddenteelt.

Pootmachine
Tijdens de eerste bijeenkomst op 17 mei is met de betrokken partijen een lijst opgesteld van wensen waaraan de pootmachine moet voldoen:

 • de machine moet voldoende capaciteit hebben;
 • de machine moet door simpele instellingen zowel op lichte als zware zandgrond kunnen poten;
 • er moet in een werkgang een lichte voorbewerking van de grond plaatsvinden zodat de poters in mooie losse grond komen te liggen;
 • het mag geen zelfrijder worden i.v.m. de hoge kosten;
 • er moet vloeibare kunstmest in de rij bijgegeven kunnen worden met minimaal 1.000 liter opslagcapaciteit;
 • er moeten indien nodig een grondbehandeling kunnen worden uitgevoerd;
 • er moet met GPS gewerkt gaan worden.

Naar aanleiding van deze wensen is gekozen om de machine te baseren op een 8-rijige getrokken Grimme aardappelpoter. In de maand juli 2011 komt Grimme met een opzet voor een prototype. Dit voorstel wordt met de betrokken personen besproken en mogelijk definitief gemaakt. In het najaar moet de aardappelpoter testklaar zijn. Enkele verbeteringen kunnen dan nog gemaakt worden voordat de telers de poter in 2012 gaan testen in de praktijk. Het resultaat wordt vergeleken met de conventionele ruggenteelt. Gekeken wordt naar verschillen in vochthoudend vermogen, mineralenbenutting, kwaliteit en opbrengst.

« Nieuwsoverzicht