carpoolplaats12-5-2011: Laanbomen mechanisch snoeien

Snoeien is in de teelt van laanbomen een tijdrovende en kostbare klus. Technisch moet het mogelijk zijn om deze handeling te mechaniseren. Dit is voor boomkwekers echter alleen een optie als het eindresultaat ook door de markt geaccepteerd wordt. Op initiatief van boomkwekerijen Combinatie Mauritz en Huverba in Opheusden gaat er een praktijknetwerk van start waarin de mogelijkheden voor mechanische snoei onderzocht worden.

Boomkwekers moeten hun laanbomen al vanaf jonge leeftijd snoeien om het evenwicht tussen boven- en ondergrondse delen op peil te houden. Een juiste snoei bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van jonge laanbomen en is daarom belangrijk voor de afzet.
Omdat er bij mechanische snoei een andere kwaliteit ontstaat, is het voor boomkwekers op dit moment lastig in te schatten of afnemers dit wel willen. Dit was een van de redenen die de ontwikkeling van de mechanisatie tot dusver tegenhield. Middels het praktijknetwerk is er nu ruimte ontstaan om te experimenteren met een prototype, dat gebouwd zal worden door mechanisatiebedrijf Damcon. Dit gespecialiseerde bedrijf heeft al ervaring met automatische snoeiapparatuur voor kleinere vormbomen, zoals buxus en conifeer.
Eerste stap in het netwerk is om te inventariseren wat boomkwekers verstaan onder goed snoeien. De manier van snoeien verschilt per ondernemer, boom, grondsoort, klimaat, functie en afzetmarkt. Daarna willen de deelnemers uitzoeken of mechanisch snoeien zodanig kan, dat er een boom ontstaat die door de markt wordt geaccepteerd. Het toetsen aan het oordeel van de klant kan pas over enkele jaren, als de bomen een verkoopbare maat hebben bereikt.

« Nieuwsoverzicht