carpoolplaats12-5-2011: Boomteelt in goten rijp voor de praktijk

In de afgelopen jaren heeft de boomkwekerijsector op onderzoeks schaal ervaring opgedaan met teelt in goten. Het nieuwe teeltsysteem, waarbij los van de grond wordt geteeld, blijkt vele voordelen te hebben op gebied van zowel arbeid, logistiek, milieu als productkwaliteit en trekt dan ook veel belangstelling van het vakpubliek. Om het systeem verder te optimaliseren en robuust te maken gaat er een praktijknetwerk van start waarin pioniers en kennisleveranciers met elkaar samenwerken.

De aanzet tot het nieuwe teeltsysteem komt voort uit een project rond de Kaderrichtlijn Water, dat onlangs is afgerond. Binnen dit project hebben twee telers ervaring opgedaan met de buitenteelt op goten (zie ook www.kennismoetstromen.nl). Twee andere kwekers hebben het gotensysteem ook gebouwd en gezamenlijk vormen ze nu het praktijknetwerk. De kwekers hebben nog veel vragen op gebied van techniek, materialen, substraat, teelt, water, gewasbescherming, logistiek, winterhardheid etc. Voor een deel zullen ze naar antwoorden zoeken met hulp van mensen van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Boomkwekerij (PPO) en toeleveranciers. Maar zij zullen vooral ook zelf vragen moeten beantwoorden vanwege de grote diversiteit aan gewassen.

Voor achtergronden van het nieuwe teeltsysteem zie: http://www.ppo.wur.nl/NL/onderzoek/onderzoeksthemas/Innovaties/rooien/.

« Nieuwsoverzicht