carpoolplaats11-5-2011: Carpoolplaats voor boomkwekerijproducten

Op initiatief van boomkwekerij Van den Hurk gaat een groep Brabantse boomkwekers uitzoeken of zij het transport van hun producten kan combineren.
Om de kosten te drukken, houden winkels en tuincentra steeds kleinere voorraden aan. Bomen- en plantenkwekers zijn hierdoor gedwongen om vaker kleine partijen af te leveren. Dit leidt tot meer transportbewegingen, meer vervoer van ‘lucht’ en hogere kosten voor Brabantse kwekers, die relatief ver van de handels- en verdeelcentra in het Westen zitten.

Bij sommige Brabantse kwekers vertrekt er meerdere malen per dag een vrachtwagen richting Aalsmeer of Naaldwijk, met een bezetting die vaak niet hoger is dan 60 procent. Kleinere bestellingen kunnen al niet meer uitgevoerd worden, omdat dat simpelweg te duur is geworden. Door dit kostennadeel dreigt de zuidelijke sierteelt de boot te missen.
Om het probleem te ondervangen gaat er dit voorjaar een praktijknetwerk van start waarin telers willen uitzoeken of het mogelijk is om een carpoolplaats voor boomkwekerijproducten op te zetten. Logistiek gezien is dat een lastige klus. Er is nieuwe kennis nodig om te kijken hoe zo’n organisatie opgezet moet worden, hoe de informatiestromen moeten lopen en welke nieuwe hardware hier voor nodig is. Ook zal de economische haalbaarheid moeten worden onderzocht. Een eerste benadering van de milieuvoordelen, die ontstaan door het schrappen van vrachtkilometers, wijst op een verminderde CO2-uitstoot van 20 tot 40 procent.
Netwerkbegeleider is zelfstandig logistiek specialist

Meer informatie bij netwerkbegeleider Rients Wartena.

« Nieuwsoverzicht