25. Werkgroep aardwarmte Erica (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
Het realiseren van een geothermiebron in het glastuinbouwgebied Erica en het vinden van een samenwerkingsvorm die gezamenlijke exploitatie door meerdere tuinders mogelijk maakt.

Aanpak

Verzamelen van bestaande kennis bij derden en het inventariseren van knelpunten en mogelijkheden die ervaren worden door de betrokken tuinders uit Erica. Uitwisselen van kennis en ervaring met de tuinders uit het praktijknetwerk aardwarmte in de Koekoekspolder.

Nieuws
9-9-2011: Aardwarmte voor Erica

Contactpersoon :
    A. Scheper, provincie Drenthe
Begeleider :
    Gerard Selman, LTO Noord projecten, tel. 06 53 72 83 53

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.