16. Optimalisatie beddenteelt op droge zandgrond (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
Het optimaliseren van de aardappelteelt op bedden voor de droge zandgronden en het ontwikkelen van een hiervoor geschikte pootmachine die aan de wensen voldoet van de moderne teler.

Aanpak
Samen met technische partijen werken aan een prototype van de poter, deze testen in de praktijk en het resultaat beoordelen in een vergelijkende proef met de conventionele ruggenteelt. Daarnaast ervaringen uitwisselen met telers die al ervaring hebben met de beddenteelt.

Nieuws

Producten

Contactpersoon :
    Geert-Jan van Roessel (DLV Plant)
Begeleider :
    Geert-Han van Roessel (DLV Plant)

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.