15. Nieuwe rassen: nieuwe kansen voor biologische appels (fruitteelt)

Doel praktijknetwerk
Op PPO fruitteelt in Randwijk zijn in het rassenonderzoek tweede fase biologische teelt twee nieuwe appelrassen geselecteerd. Eén van de appelrassen is het SQ-ras 159. Van dit ras zijn najaar 2011 bomen beschikbaar. Nieuwe rassen zijn belangrijk voor groei en ontwikkeling van de biologische fruitteelt. Om de introductie soepel te laten verlopen worden pilots geplant op een aantal biologische bedrijven. Doel is een optimale teeltstrategie en een versterking van de afzet voor biologische appels.

Aanpak
Op vijf biologische fruitteeltbedrijven wordt najaar 2011 een pilot aangeplant. Deze inplant gebeurt volgens een in het praktijknetwerk opgestelde teeltstrategie. Tijdens de loopperiode van het project wisselen deelnemers praktijkervaringen uit en zal de teeltstrategie worden bijgesteld aan de hand van ervaringen van en waarnemingen door de deelnemers. Ook zal een eerste verkenning van de afzetmogelijkheden worden gemaakt. In het project is er een unieke samenwerking tussen telers en de fruittelersvereniging Prisma, DLV Plant (Gerjan Brouwer en Gerard Kievit), PPO Fruit (Bertus Meijer) en LBI (Bart Timmermans).

Nieuws

Producten

Contactpersoon :
    Gerjan Brouwer (DLV Plant)
Begeleider :
    Gerjan Brouwer (DLV Plant)

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.