13. management-, kwaliteit- en registratiesysteem lelieteelt (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
Het ontwikkelen van foto-indexen van ziekten en plagen in de vermeerdering van leliebollen. Het beter overdragen van kennis op werknemers. Het in kaart brengen en in de tijd volgen van de kwaliteit van bloembollen. Een betere productkwaliteit en een doelmatiger inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Aanpak
Met nieuw en bestaand fotomateriaal foto-indexen samenstellen, met daarop symptomen en verschillende gradaties van aantasting door ziekten. Daarnaast het uitwisselen van kennis tussen de telers onderling.

Nieuws

Producten

Contactpersoon
:
    Stefanie de Kool, PPO/PRI Bloembollen
Tel: 0252 462105
Begeleider :
    Stefanie de Kool, PPO/PRI Bloembollen
Tel: 0252 462105

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.