9. Hergebruik van drainwater bij de teelt van aardbeien op stellingen (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
Bijdragen aan het sluiten van de water- en nutriëntenkringloop, om op een duurzame wijze aardbeien te kunnen telen en te voldoen aan de eisen van de nitraatrichtlijn.

Aanpak

Het in kaart brengen van de problemen en mogelijke oplossingen van het het hergebruik van water en nutriënten uit drainwater van de aardbeienteelt op stellingen. Mogelijke oplossingen zijn hergebruik van water binnen het systeem, waarbij een langzaam zandfilter wordt toegepast om verspreiding van ziekten te voorkomen, of het gebruik van het opgevangen water voor de teelt van aardbeien in de vollegrond.

Nieuws
- 26-1-2012: Metingen ondersteunen noodzaak hergebruik drainwater
- 13-7-2011: Aardbeitelers willen drainwater hergebruiken

Contactpersoon :
    John Verhoeven (PPO-AGV Lelystad)
Begeleider :
    John Verhoeven (PPO-AGV Lelystad)

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.