8. Een nieuwe populiereneconomie (alle sectoren)

Doel praktijknetwerk
Het populierenlandschap in Het Groene Woud verdwijnt langzaam en daarmee ook een potentiële inkomstenbron (de populier) voor boeren. Doel van dit netwerk is om de populierenteelt weer een nieuwe inkomstenbron te laten zijn door de organisatie van populiereigenaren en aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen (biomassa) en nieuwe technologieën (verduurzaming hout) . De instandhouding van het culturele populierenlandschap leidt daarnaast tot een grotere ecologische waarde en biodiversiteit, het onderscheidende waarde voor het gebied (recreatie) en een bijdrage aan de klimaatbeheersing door (snelle) vastlegging van CO2.

Aanpak
Dit doel willen we als volgt bereiken:

  • Onderzoek doen naar afzetmogelijkheden zoals de klompenindustrie, biomassa en verduurzaming hout.
  • Opzet van een Populieren co√∂peratie die alle populieren in het gebied gaat beheren. Hierdoor worden de kosten verlaagd (gezamenlijke inkoop en aanbesteding onderhoud en oogst) en de inkomsten vergroot (volume, uniforme partijen, diversificatie kwaliteit).
Contactpersoon : Startdatum netwerk

Einddatum


Status
:

:

:
1-5-2011

-

Actief
    Frans van Beerendonk
Begeleider :
    Dirk Peters

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.