7. Een innovatief teeltsysteem verder ontwikkelen: telen in goten boomkwekerijen (boomkwekerij)

Doel praktijknetwerk
Het door ontwikkelen van het telen in goten voor toepassing in de boomkwekerij; het realiseren van een robuust systeem; het optimaliseren van de teelt; het verbeteren van de techniek.

Aanpak
Inventarisatie van teeltdoelstellingen, kennis delen bij het uitvoeren van de teelt, het vergaren van kennis via registratie, evalueren van deze data en bedrijfsbezoeken.

Nieuws
- 19-10-2011: Boomkwekers verkennen gotenteelt
- 12-5-2011: Boomteelt in goten rijp voor de praktijk

Producten

Contactpersoon :
   

Ton Baltissen PPO/PRI Bloembollen/Boomkwekerij/Fruit, Lisse.
tel: 0252 - 462 121

Begeleider :
    Ton Baltissen

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.