6. Duurzame nieuwe teelt voor bosui en rucola (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
Kennis vergaren t.b.v. de ontwikkeling van een nieuw rendabel teeltsysteem voor bosui en rucola, waarbij kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit volgens Nederlandse maatstaven zijn gewaarborgd. Met dit nieuwe adequate teeltsysteem kan de Nederlandse markt bediend worden met Nederlandse bosui en rucola. Dit biedt de Nederlandse tuinders extra commerciële kansen en de consument meer garantie op een veilig en duurzaam product.

Aanpak
Toetsen van de mogelijkheden van bosui en rucola op in ontwikkeling zijnde nieuwe teeltprincipes. Teeltprincipes aanpassen en toetsen op basis van specifieke eisen van genoemde teelten.

Nieuws

Contactpersoon :
    Frans Verwer, ZLTO, tel: 06-21212452
Begeleider :
    Frans Verwer, ZLTO, tel: 06-21212452

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.