4. Duurzame akkerrand (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
Het ontwikkelen van een meer (economisch) duurzame opzet van akkerranden door het combineren van meerdere functies, zoals vanggewas, energieleverancier, opvang emissies van perceel, natuurlijke vijanden, landschappelijke functies.

Aanpak
Aanleg van verschillende typen akkerrand. Het uitwisselen van ervaringen en kennis over aanleg en onderhoud van de rand tussen de deelnemers onderling. Deze kennis bundelen en ontsluiten richting andere belanghebbenden.

Volg dit netwerk ook op www.duurzameakkerranden.nl

Nieuws
- 11-09-2011: Discussiëren over duurzame akkerranden
- 19-10-2011: Duurzame Akkerranden is online
- 31-5-2011: Meer halen uit akkerranden

Contactpersoon :
    Cor van Oers DLV Plant
Begeleider :
    Jeroen Willemse DLV Plant

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.