Overzicht praktijknetwerken in de land- en tuinbouw - Verbrede landbouw

PRAKTIJKNETWERK LOOPTIJD
01. Zeldzaam Lokaal   2013 - 2015
02. BIJenBESTUIVING   2013-2015
03. Akkerranden veenkoloniën VK* 2013 - 2015
04. Merry merries van Groninger bloede VK* 2013 - 2015
05. Praktijknetwerk Boerenbos Noordoost Nederland VK* 2013 - 2015
06. Zwoele Drentse vachten VK* 2013 - 2015
 
07. Boer zoekt vleermuis voor plaagbestrijding   2012 - 2014
08. Stadsgoed, Landgoed   2012 - 2014
09. Agroforestry   2012 - 2014
10. Biologisch: Klimaatneutraal!   2012 - 2014
11. Praktijknetwerk Waterhouderij Walcheren   2012 - 2014
12. #NatuurTotaalPlan   2012 - 2014
13. Boergondisch, culinaire activiteiten op de biologische boerderij (voorheen: ‘culinair boeren’)   2012 - 2014
14. De Boer-Op-Streek-Markt   2012 - 2014
15. Duurzaam regionaal voedsel voor de stad   2012 - 2014
16. Een landschap van smaken   2012 - 2014
17. Natuurgrond, Graan en Onkruid   2012 - 2014
18. Praktijkexperiment boerderijwinkels werken met kengetallen   2012 - 2014
19. Praktijknetwerk Vergaderen op de boerderij   2012 - 2014
20. Stadslandbouw in Harinxmaland   2012 - 2014
 
21. Een nieuwe populiereneconomie   2011 - 2013
22. Het Energiegilde   2011 - 2013

VK* = projecten/praktijknetwerken die onder het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 vallen