Overzicht praktijknetwerken in de land- en tuinbouw - Boomkwekerij / Sierteelt

PRAKTIJKNETWERK LOOPTIJD
01. Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte   2013 - 2015
02. Duurzame beheersing galmuggen   2013 - 2015
03. Precies wat boomkwekers willen   2013 - 2015
04. Duurzame aanpak valse meeldauw   2013 - 2015
05. Op naar aaltjesvrije vaste plantenteelt met CATT   2013 - 2015
06. Duurzaam hergebruik: de GFT bloempot   2013 - 2015
07. Boomkwekers gaan voor schone sloten   2013 - 2015
08. Rol van steenmeel bij bodemverbetering   2013 - 2015
09. Praktijknetwerk Boerenbos Noordoost Nederland VK* 2013 - 2015
 
10. Beetle Eater effectief ingezet   2012 - 2014
11. Buxus 2015   2012 - 2014
12. Verstandig en betaalbaar omgaan met water   2012 - 2014
13. Kies de juiste vriend tegen je vijand   2012 - 2014
14. Praktijknetwerk Vitale plant   2012 - 2014
15. Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruid   2012 - 2014
16. Klimaat, bodem en biodiversititeit in duurzame boomteelt   2012 - 2014
17. Optimalisatie Grondgebonden Teelt Bommelerwaard   2012 - 2014
18. Sierteeltcluster, grensoverschrijdend samenwerken!   2012 - 2014
19. Vogels in de boomkwekerij   2012 - 2014
20. Waswater   2012 - 2014
21. Praktijknetwerk 'Natuurlijk leven - Natuurlijk telen'   2012 - 2014
 
22. Carpoolplaats voor boomkwekerijproducten   2011 - 2013
23. Duurzame boomteelt in de praktijk   2011 - 2013
24. Een innovatief teeltsysteem verder ontwikkelen: telen in goten   2011 - 2013
25. Een nieuwe populiereneconomie   2011 - 2013
26. Innovatienetwerk Stekbedrijf van de toekomst   2011 - 2013
27. Praktijknetwerk optimalisering en professionalisering kerstboomketen   2011 - 2013
28. Samen leren anders te snoeien   2011 - 2013
29. Vrienden in de Boomteelt   2011 - 2013

VK* = projecten/praktijknetwerken die onder het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloni├źn 2012-2020 vallen