Overzicht praktijknetwerken in de land- en tuinbouw - Akkerbouw 2011-2013 en 2012-2014

PRAKTIJKNETWERK LOOPTIJD
01. Laat maar waaien; preventie winderosie Noordoost Nederland   2012 - 2014
02. Restvloeistof, de oplossing uitgefilterd!   2012 - 2014
03. Natuurlijk koelen met natuurlijke koude   2012 - 2014
04. Een pluim voor riet   2012 - 2014
05. Meer leven in de polder   2012 - 2014
06. Gezond zand   2012 - 2014
07. Sparen met precisie   2012 - 2014
08. Bewaren met verstand van UI-en-ergie   2012 - 2014
09. Bijen op de akkers   2012 - 2014
10. Boer, Bier & Water   2012 - 2014
11. GPS voor akkervogelbeheer op bouwland   2012 - 2014
12. Maïs in de klei zonder harde kluiten   2012 - 2014
13. Koolzaad, teeltoptimalisatie en afzetverbreding   2012 - 2014
14. Maatlat duurzaam grondgebruik   2012 - 2014
15. Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg   2012 - 2014
16. Koele cijfers (voorheen: meten en samen vergelijken = weten)   2012 - 2014
17. Naar een duurzame agroketen zilte aardappelen   2012 - 2014
18. Natuurlijke plaagbestrijding voor iedereen!   2012 - 2014
19. Ondernemen in de AGF-sector   2012 - 2014
20. Optimalisatie teelt vanuit miniknollen   2012 - 2014
21. Plantversterkers   2012 - 2014
22. RegRegioras: ambachtelijke veredeling op eigen erf   2012 - 2014
23. Resttest XL   2012 - 2014
24. Rijenbemesting Zuid-Limburg   2012 - 2014
25. Slim en kostenbesparend bewaren   2012 - 2014
26. Telen van bladgewassen op water naar de praktijk   2012 - 2014
27. Vernieuwd teeltsysteem asperges   2012 - 2014
28. Winst uit nieuwe ecologische technieken   2012 - 2014
 
29. Duurzame akkerrand   2011 - 2013
30. Optimalisatie beddenteelt op droge zandgrond   2011 - 2013
31. Praktijknetwerk Niet kerende grondbewerking   2011 - 2013
32. Schone peen door slimmer wassen en bewaren   2011 - 2013
33. Verbetering mestbenutting aardappelteelt met nieuwe emissiearme technieken 2011 - 2013