Overzicht praktijknetwerken in de land- en tuinbouw - Akkerbouw 2013-2015 Veenkoloniën

PRAKTIJKNETWERK LOOPTIJD

Onderstaande projecten/praktijknetwerken vallen onder het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020

01. Veldleeuwerik Veenkoloniën   2013 - 2015
02. Peulvruchtenvoerteelt op natuurakkers Veenkoloniën   2013 - 2015
03. Plaatsspecifiek bemesten met micromineralen   2013 - 2015
04. Opbrengstmeting als gids   2013 - 2015
05. Praktijknetwerk Uienteelt Veenkoloniën   2013 - 2015
06. Versterking Rixonaketen in de Veenkoloniën   2013 - 2015
07. Het managen van vocht in de Veenkoloniën   2013 - 2015
08. Graanhaantjes: natuurlijke plaagbeheersing   2013 - 2015
09. Klei voor de Veenkoloniën   2013 - 2015
10. Mariadistel en valeriaan: nieuwe teelt farma   2013 - 2015
11. Scholars zaaien, leiders oogsten   2013 - 2015
12. Tarrareductie Cichorei   2013 - 2015
13. Samen de helft minder spuiten   2013 - 2015
14. Sturen met organische stof in de Veenkoloniën   2013 - 2015
15. Bewaarkennis   2013 - 2015
16. Introductie nieuwe rassen   2013 - 2015
17. Pootgoedvoorbehandeling   2013 - 2015
18. Akkerranden veenkoloniën   2013 - 2015
19. Rassendemonstratie   2013 - 2015
20. Praktijknetwerk kwantificeren effecten bodemverdichting   2013 - 2015
21. Rasspecifieke stikstofbemesting   2013 - 2015
22. Praktijknetwerk opheffen bodemverdichting (3b1)   2013 - 2015
23. Duurzaamheid in beeld in de Veenkoloniën   2013 - 2015
24. Leren werken met opbrengstvariatie   2013 - 2015
25. Beheersing aarfusarium tarwe voor eigen gebruik   2013 - 2015
26. Toolkit sluiten regionale mineralenkringlopen   2013 - 2015
27. Meer met minder door rechte sporen   2013 - 2015
28. Duurzaam elektrisch beregenen   2013 - 2015
29. Soja van Nederlandse bodem   2013 - 2015
30. Bodemverbetering door meer OS   2013 - 2015
31. pH als sleutel voor opbrengstoptimalisatie (4a1 t/m 4a5)   2013 - 2015
32. Bodem in balans   2013 - 2015
33. Waterberging Veenkoloniën   2013 - 2015
34. Irrigatie als sleutel voor opbrengstverhoging   2013 - 2015
35. Sens(oren): gevoel en verstand van bodem   2013 - 2015
36. Injectiemachine precision release   2013 - 2015
37. Vroegtijdige slijtage gewassen door beregening   2013 - 2015
38. Beheersing Stemphylium Veenkoloniën   2013 - 2015
39. Koolzaad als derde gewas: biodiesel en krachtvoer   2013 - 2015
40. Minder toeren   2013 - 2015
41. Optimale bemesting nieuwe zetmeelaardappelrassen   2013 - 2015
42. Samen Sterk   2013 - 2015
43. Koloniale kringloopboeren   2013 - 2015
44. Duurzame bietenteelt door pH precisie   2013 - 2015
45. Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed   2013 - 2015
46. Regelbare drainage Veenkoloniën   2013 - 2015