Overzicht praktijknetwerken in de land- en tuinbouw - Akkerbouw 2013-2015

PRAKTIJKNETWERK LOOPTIJD
01. Bodemkwaliteit rendeert   2013 - 2015
02. Beheersing aarfusarium en mycotoxinen in granen   2013 - 2015
03. Duurzame aanpak Engerlingen   2013 - 2015
04. Regionale lupine als vleesvervanger   2013 - 2015
05. Rooien zonder problemen   2013 - 2015
06. Mechanische onkruidbestrijding peen & ui   2013 - 2015
07. Hoge opbrengst en schoon water met grondige aanpak   2013 - 2015
08. Verduurzaming witlofteelt: teelt op verkorte pen   2013 - 2015
09. Bemestingsstrategie√ęn voor Zilte Teelten   2013 - 2015
10. Warmtebehandeling uien: droog en ziektevrij in 1x   2013 - 2015