Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 06 oktober 2015

PNW MRL in vollegrondsgroenten21-09-2015: Tarwetelers vergroten grip op aarfusarium

Wanneer is het zinvol om te spuiten tegen aarfusarium en welke invloed heeft de raskeuze? In het Praktijknetwerk 'Beheersing aarfusarium en mycotoxinen' verzamelde tarwestudieclub Flevoland de afgelopen twee jaar actuele kennis van de graanziekte en deed ervaring op met beslissingsondersteunende computersystemen. Het geeft ze een beetje meer grip op de lastige ziekte.

Aarfusarium veroorzaakt in granen niet alleen een lagere opbrengst, maar de schimmel produceert ook gifstoffen (mycotoxinen, waaronder DON). Deze kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken bij mens en dier. Telers ervaren vaker problemen met aarfusarium, niet alleen in tarwe maar ook in gerst. meer »

PNW Veenkolonien16-09-2015: Praktijknetwerk lanceert beslisboom opheffen bodemverdichting

Het Praktijknetwerk 'Opheffen bodemverdichting' heeft een beslisboom ontwikkeld waarmee voor verschillende situaties bodemverdichting beschreven en aangegeven wordt hoe deze zijn op te heffen. Elke situatie vraagt namelijk een andere aanpak met machines. De beslisboom beschrijft de verschillende bodemprofielen en bijbehorende maatregelen. Daarnaast geeft de beslisboom tips die inzicht geven in de perceelsituatie of type bodemverdichtingen die kunnen voorkomen. meer »

PNW Veenkolonien15-09-2015: 'Samen Sterk' had belangrijke triggerfunctie in versterking mineralenefficiency

Het Praktijknetwerk 'Samen sterk' heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van samenwerking tussen akkerbouw- en veehouderijbedrijven om het benutten van mineralen verder te optimaliseren. Dat een dergelijke samenwerking veel kansen biedt werd onderstreept door het feit dat ook LTO Noord zich hard heeft gemaakt voor een dergelijke intensievere en grootschaliger samenwerking en haar leden heeft opgeroepen de kansen te benutten en te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. meer »

PNW Veenkolonien14-09-2015: Veel kennis en informatie uitgewisseld tijdens Eiwitdag op 3 september

Donderdag 3 september jl. was op Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond een bijzonder informatieve bijeenkomst over de teelt van eiwitrijke gewassen als soja, lupine en aardappelen. Er waren niet alleen presentaties over onderzoeksresultaten, er was ook teeltinformatie en een presentatie van toepassingen van de plantaardige eiwitten als veevoeder, in cosmetica, maar ook voor menselijke consumptie in de vorm van smakelijke vleesvervangers. Deze vleesvervangers konden worden geproefd tijdens de lunch op de proefvelden, waarbij het gelukkig droog bleef. meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011-2015.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de Land- en Tuinbouw naar: webmaster PIDL