Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 05 augustus 2015

PNW Veenkolonien31-07-2015: Praktijknetwerk ontwikkelt methode beter bodembeheer

De afgelopen maanden hebben 18 akkerbouwers in de Veenkoloniën meegedaan aan het praktijknetwerk 'Ontwikkeling methodiek voor beter bodembeheer'. Binnen dit project is een methode ontwikkeld waarmee boeren de kwaliteit van hun bodem in kaart kunnen brengen, waarmee verbeteringsmaatregelen inzichtelijk worden en waarmee op termijn de opbrengsten zullen stijgen. De ontwikkelde methode wordt in het verdere vervolg van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën uitgerold onder alle boeren in de Veenkoloniën. meer »

PNW Veenkolonien31-07-2015: Praktijknetwerk realiseert meer knollen en kilogrammen met dripirrigatie

Op twee locaties is er vanuit het praktijknetwerk 'Het managen van vocht in de Veenkoloniën' in 2014 en 2015 een boerenexperiment/pilot uitgevoerd met dripirrigatie in zetmeelaardappelen en uien. In 2015 is soja daar als pilotgewas aan toegevoegd. Met dripirrigatie is getracht water zo dicht en zo efficiënt mogelijk bij de plant te brengen. meer »

PNW bijenbestuiving31-07-2015: Brochure ‘Bijen op het landbouwbedrijf; werken aan een bijvriendelijker platteland’

Het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING heeft een brochure uitgebracht waarin zij haar kennis en praktijkervaringen heeft gebundeld. De brochure is bedoeld voor een brede groep, maar biedt vooral boeren praktische tips om hun bedrijf bijvriendelijker in te richten.

De brochure geeft achtergrondinformatie over de levenswijze van bijen, hun rol bij de bestuiving en biedt handvatten om het platteland weer bijvriendelijker te maken. Aan de hand van voorbeelden wordt meer »

PNW Veenkolonien28-07-2015: Financiële gevolgen van kavelruil

De bedrijven in het praktijknetwerk ‘Minder toeren’ hebben hun grond op afstand liggen. Dit brengt hogere bewerkingskosten met zich mee. Een kavelruil is daarom wenselijk. DLV en het Kadaster hebben samengewerkt aan het doorrekenen van twee scenario’s van kavelruil tussen melkveehouders en akkerbouwers in de Veenkoloniën. De financiële voor- en nadelen van beide opties zijn in beeld gebracht.

Bij optie 1 brengt de veehouder een perceel in van 13 hectare zand-/ dalgrond en de akkerbouwer een perceel van 15.5 hectare, meer »

PNW Veenkolonien26-07-2015: Elektrisch beregenen is duurzamer en goedkoper

Het praktijknetwerk ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ wil bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding over duurzame methoden van beregening.

Op het akkerbouwbedrijf van de heer Hendrik Luth in Wedde (provincie Groningen) werd tot en met 2014 met een haspelinstallatie beregend waarbij slootwater met een dieselmotor werd opgepompt. Door verplaatsing van de dieselmotorpomp en de aluminiumbuizen meer »

PNW Veenkolonien10-07-2015: Bijeenkomst plantaardige eiwitten

Perspectieven voor teelt en verwerking van plantaardige eiwitten in de Veenkoloniën
Op 3 september organiseert InnovatieVeenkoloniën een bijeenkomst over de teelt en verwerking van plantaardige eiwitten. ‘s Ochtends wordt ingegaan op de perspectieven voor plantaardige eiwitten in het kader van gezond voedsel. ’s Middags gaat het specifiek over de teelt van lupine en soja in de Veenkoloniën. Tussendoor wordt een proeverij georganiseerd waarin lekkere en gezonde hapjes op het menu staan. Er is dan ook gelegenheid om de demovelden van soja en lupine meer »

PNW aaltjesvrije vasteplantenkweek met CATT10-07-2015: Klimaatbehandeling biedt perspectief voor bestrijden aaltjes in vaste planten

Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) biedt vaste-plantenkwekers nieuwe mogelijkheden om wortelknobbelaaltjes effectief te bestrijden. Tot die conclusie komt het praktijknetwerk 'Op naar aaltjesvrije vaste-plantenkweek met CATT'. De chemievrije methode op basis van temperatuur en aangepaste luchtsamenstelling is daarmee een toekomstig alternatief voor de warmwaterbehandeling. Nu is de marktvraag naar o.a. Astilbe beperkt, omdat deze verplicht een warmwaterbehandeling moeten ondergaan. Daarbij gaat de meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011-2015.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de Land- en Tuinbouw naar: webmaster PIDL