Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 01 juli 2015

PNW spuiwater hardfruitsector30-06-2015: Kennis gebundeld voor aanpak lastige plaaginsecten

Door het verzamelen van kennis en het doen van praktijkproeven heeft het Praktijknetwerk 'Probleemplagen divers aanpakken' nieuwe aanknopingspunten gevonden voor een biologische aanpak van een aantal lastige plaaginsecten in fruit. Het gaat om de bramengalmijt en de suzuki-fruitvlieg in kleinfruit, de boswants in peer en grauwe veldwants in appel. Van de verschillende wantsensoorten hebben de initiatiefnemers determinatiekaarten beschikbaar, omdat een slimme aanpak begint bij kennis van de plaag zelf. meer »

PNW spuiwater hardfruitsector29-06-2015: ‘Grasland aanrollen dodelijk voor engerlingen’

Engerlingen in grasland op een acceptabele en duurzame manier beheersen, kan. Bijvoorbeeld via aanrollen. Ook voor akkerbouwers die grasland huren, om er na het scheuren aardappels op te verbouwen, zijn er mogelijkheden om engerlingen bestrijden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Praktijknetwerk 'Duurzame aanpak Engerlingen'.

Op de slotbijeenkomst van het netwerk, eerder deze maand meer »

PNW Veenkolonien22-06-2015: Bodemscan als basis voor integraal bodemkwaliteitsplan

"Maak een integraal bodemkwaliteitsplan voor je bedrijf." Dat vroeg Leendert Molendijk (Wageningen UR) aan de ruim 200 bezoekers van de themadag ‘Hoe houden we de bodem vruchtbaar’ donderdag 18 juni j.l. op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond.

De bezoekers volgden eerst een centraal gedeelte met 10 korte pitches van praktijknetwerken in de Veenkoloniën en een presentatie van Leendert Molendijk, aansluitend was er een meer »

digitale tool praktijknetwerk bijenbestuiving12-06-2015: ‘Wormenprobleem is maar voor een deel een wormenprobleem’

Op plekken waar wormen de oogst van aardappelen bemoeilijken, is vaak meer aan de hand. Pas als de bodemkwaliteit niet in orde is, leidt overmatige wormenactiviteit tot het hinderlijk verkitten van bodemdelen. Tot die slotconclusie komen de akkerbouwers die de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan het Praktijknetwerk 'Rooien zonder problemen'. De oplossing ligt volgens hen in het verbeteren van de bodemstructuur. meer »

PNW Veenkolonien04-06-2015: Flyer gepresenteerd tijdens bewaarsymposium

26 mei jl. zijn tijdens het door DLV in Valthermond georganiseerde bewaarsymposium ‘Beter bewaren geeft meer opbrengst' de resultaten gepresenteerd vanuit de praktijknetwerken 'Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed' en 'Versterking Rixona keten'. Het praktijknetwerk 'Natuurlijk koelen' presenteerde tevens een flyer waarin methoden worden beschreven om de bewaring fris te houden. Hiermee wordt erg lage bewaartemperaturen voorkomen die zorg kunnen dragen voor fysiologisch te jong pootgoed. meer »

PNW Veenkolonien30-05-2015: Geslaagde themabijeenkomst Sensortechnologie

Op 22 mei jl. vond de eerste themabijeenkomst bij Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van sensortechnologie. In het programma lag de nadruk op het inwinnen van data: hoe krijg je nu precies informatie over wat er op het land gebeurd. Daarnaast werden er toepassingen gedemonstreerd, waaronder diverse gewassensoren en drones. Het was een prachtige en innovatieve dag met circa 50 deelnemers vanuit het agrarische werkveld en akkerbouwstudenten van Terra en Van Hall Larenstein. meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011-2015.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de Land- en Tuinbouw naar: webmaster PIDL