Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 22 mei 2015

Nieuwsbrief weer van start na lange onderbreking

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in nieuws van www.praktijknetwerkenindelandbouw.nl. Na een lange onderbreking in de nieuwsvoorziening, is de lijst met netwerken de afgelopen maanden bijgewerkt en wordt er weer met regelmaat nieuws vanuit de netwerken op de website geplaatst.

Dit zal voor de meeste netwerken echter van korte duur zijn. De laatste lichting netwerken is in 2013 van start gegaan en de looptijd hiervan zit er al weer (bijna) op. Daarom verschijnt deze nieuwsbrief slechts een paar keer. Stelt u de berichtgeving niet op prijs, meldt u zich dan hier af.
De enige netwerken die vooralsnog blijven doorgaan, zijn de netwerken in de Veenkoloniën. Deze zijn en blijven te volgen via www.veenkolonien.nl.

De website www.praktijknetwerkenindelandbouw.nl blijft voorlopig beschikbaar als naslagwerk. U vindt er een overzicht van alle netwerken in de plantaardige sector die sinds 2011 actief zijn geweest. Om het navigeren te vergemakkelijken hebben wij de netwerken recent gegroepeerd per sector en daarbinnen onderverdeeld in aanvangsjaren. Naast de nieuwshistorie, artikelen uit vakbladen en producten zoals brochures en websites, vindt u er de gegevens van contactpersonen.

Met vriendelijke groet,
Team Communicatie Praktijknetwerken

PNW Veenkolonien21-05-2015: Bewaarsymposium ‘Beter bewaren geeft meer opbrengst'

Op 26 mei a.s. houdt DLV een bewaarsymposium over het thema ‘Beter bewaren geeft meer opbrengst’. Tijdens dit symposium hoort u de resultaten vanuit het netwerk "Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed" en "Versterking Rixona keten".
Uit beide netwerken komt naar voren dat op het vlak van bewaring veel te verbeteren is. En beter bewaren levert veel op: meer opbrengend vermogen uit het pootgoed en meer afleverbaar product. Vaak zijn het eenvoudige zaken die weinig of zelfs geen extra kosten met zich meebrengen. Welke dat zijn, dat hoort meer »

PNW Veenkolonien21-05-2015: Tweede bodemkaravaan vertrekt op 27 mei

Op 27 mei a.s. wordt vanuit de praktijknetwerken 'Opheffen bodemverdichting' en 'Kwantificeren bodemverdichting' een 2e bodemkaravaan georganiseerd. De eerste bodemkaravaan op 8 december eindigde in een ‘technische’ discussie over hoe laagtes zijn op te knappen. We gaan op 27 mei hierop verder door en bezoeken o.a. diepe veenputten en gemengwoelde percelen met grote en kleine laagtes. Wat zijn de oorzaken van de ‘overlast’. Wat zijn de mogelijkheden met zand uit de directe omgeving; bruikbaar en hoeveel dan? meer »

PNW warmtebehandeling uien19-05-2015: Hitte bestrijdt koprot in uien

Door uien en sjalotten vlak na het inschuren op te warmen naar 42 graden Celsius, wordt de lastige ziekte koprot vrijwel volledig bestreden. Dat bewijzen de biologische telers Sjaak Twisk en Aga Sulik uit Dronten, deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Warmtebehandeling uien: droog en ziektevrij in 1x’. Samen met DLV Bouw Milieu en Techniek en Dijksma Koudetechniek ontwikkelden zij een energiezuinige methode waarmee je alliumsoorten in één behandeling kunt drogen en ontsmetten, zonder dat de productkwaliteit daar onder lijdt. meer »

PNW spuiwater hardfruitsector11-05-2015: ‘Spuiwater kan herbicidengebruik helpen verminderen’

Fruittelers kunnen met spuiwater breedbladige onkruiden in een jong stadium bestrijden. Ook kan spuiwater helpen om het herbicidengebruik in de boomstrook te verlagen, verwacht DLV Plant, na demoproeven binnen het Prakijknetwerk Toepassing spuitwater in de hardfruitsector. Het praktisch nut voor de onkruidstrategie van de fruitteler moet echter verder worden uitgezocht. meer »

PNW Veenkolonien16-04-2015: Aan de slag met GPS: Precisielandbouw als hulpmiddel toepassen in de praktijk.

Themadagen Sensortechnologie & Samenwerking
Onderwijsinstelling Terra en InnovatieVeenkoloniën organiseren samen op 5 juni een themabijeenkomst voor agrarische ondernemers en studenten over de praktische toepassingen van 'Sensoren voor de landbouw'. Praktiserende boeren informeren de deelnemers over de mogelijkheden van sensortechnologie, over samenwerking en over de voordelen die dit kan opleveren voor de agrarische bedrijfsvoering. Tevens geven experts diverse demonstraties in het veld zodat deelnemers kunnen oefenen.

Deze themadag is de laatste van 3 themadagen over Sensortechnologie & Samenwerking en is dé gelegenheid om meer »

PNW Veenkolonien16-04-2015: Samenwerking Akkerbouw-Veehouderij: (n)iets voor mij!

Themadagen Sensortechnologie & Samenwerking
Onderwijsinstelling Terra en InnovatieVeenkoloniën organiseren samen op 29 mei een themabijeenkomst voor agrarische ondernemers en studenten over de mogelijkheden van 'Samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders'. Praktiserende boeren informeren de deelnemers over de mogelijkheden van sensortechnologie, over samenwerking en over de voordelen die dit kan opleveren voor de agrarische bedrijfsvoering. Tevens geven experts diverse demonstraties in het veld zodat deelnemers kunnen oefenen.

Deze themadag is de tweede van 3 themadagen over Sensortechnologie & Samenwerking en is dé gelegenheid om meer »

PNW veldleeuwerik veenkolonien16-04-2015: Bodemdag Veenkoloniën 2015

In het Jaar van de Bodem wordt op donderdag 18 juni in Valthermond de Bodemdag Veenkoloniën 2015 georganiseerd met als thema: 'Hoe houden we de bodem vruchtbaar?'

Is het streven naar hogere opbrengsten per hectare in de Veenkoloniën geen roofbouw op de bodem? Hoe verhoog je de bodemvruchtbaarheid of hoe houd je die op peil? Wat moet ik nu doen om mijn grond zo vruchtbaar mogelijk door te geven aan toekomstige generaties?

Tijdens de Bodemdag 2015 worden deze vragen vanuit verschillende aandachtsgebieden belicht. We doen dit in het veld, door experts, met de opgedane kennis van de meer »

PNW bijenbestuiving13-04-2015: Bijvriendelijk platteland - de puzzel compleet maken

Hoe ziet een bijvriendelijk platteland eruit? Die vraag stond centraal op de afsluitende bijeenkomst van het Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING, eind maart. Dat de belangstelling voor bijen en bestuiving groot is, bleek uit de diverse achtergrond van de bezoekers. Zowel landbouwers, imkers als vertegenwoordigers van natuurorganisaties kwamen naar Berkel en Rodenrijs, waar ze te gast waren bij Koppert, een internationaal opererend bedrijf dat insecten levert voor tal van biologische teeltmethoden.
Naast hardfruit- en blauwe bessentelers, waren er ook een aantal bloemzaadtelers en akkerbouwers aanwezig. Voor een groot deel van deze telers geldt: geen bestuiving betekent geen opbrengst van fruit of zaden. Nu de seizoenen steeds vaker grillige patronen laten zien, is een efficiënte bestuiving cruciaal voor deze gewassen. Telers willen dit actief stimuleren. meer »

PNW veldleeuwerik veenkolonien27-03-2015: Bodemscan op maat ontwikkeld voor Veenkoloniën

Het Louis Bolk Instituut heeft samen met praktijknetwerk Veldleeuwerik Veenkoloniën een methode ontwikkeld om de bodem te beoordelen. Deze methodiek wordt beschreven in de brochure ‘Bodemscan zand- en dalgronden’. Zowel bodemvruchtbaarheid, als waterhuishouding, grondbewerking en groenbemesters komen aan bod.  meer »

digitale tool praktijknetwerk bijenbestuiving17-03-2015: Digitale tool toont voedselaanbod honing- en wilde bijen

Voor boeren, maar ook burgers, die inzicht willen in het voedselaanbod voor bijen, is er een nieuwe website: www.drachtkalender.nl. De gratis tool is ontwikkeld in opdracht van het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING. Wie op de site de beplanting rond erf en bedrijf aanvinkt, berekent daarmee het voedselaanbod gedurende het jaar. Ook geeft de website praktische tips om tekorten in nectar of stuifmeel aan te vullen en daarmee de leefomstandigheden voor de bij te verbeteren. meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011-2015.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de Land- en Tuinbouw naar: webmaster PIDL