Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 24 oktober 2012

Netwerk Bourgondisch22-10-2012: Boer-gondisch genieten bij biologische boeren

Biologische boeren die culinaire activiteiten op hun bedrijven organiseren, werken in het praktijknetwerk Boergondisch’ aan het verder professionaliseren hiervan. De culinaire uitstapjes zijn vaak begonnen als klantenbinding aan de boerderijwinkels, maar kunnen met meer aandacht uitgroeien tot een volwaardige bedrijfsactiviteit. De netwerkdeelnemers zijn gestart met een centraal georganiseerde reeks maaltijden door heel het  meer »

Vers van de Kweker19-10-2012: ‘Vers van de Kweker’ bespreekt duurzaamheid met klant

De online verswinkel VersvandeKweker wil duurzaamheid beter borgen en van haar klanten weten zij verwachten op dit gebied. In het ‘praktijknetwerk VersvandeKweker (VvdK) duurzaam' gaan de aangesloten telers daarover in gesprek met hun (potentiële) afnemers. Behalve het leveren van een vers product voor een schappelijke prijs, willen zij dat kopers een goed gevoel hebben bij de manier waarop zij werken. Ook streven zij naar direct contact met de klant.  meer »

planten van asperges16-10-2012: Open dag aspergeteelt vanuit kluitplanten

Op 25 oktober organiseert het praktijknetwerk ‘vernieuwd teeltsysteem asperges’ een bijeenkomst voor geïnteresseerden uit de aspergesector. Tijdens de bijeenkomst geeft voorlichter R. Grosse Dankbar (Landwirtschaftskammer NWF) een presentatie over de Duitse ervaringen met de opkweek van asperges uit kluitplanten. Daarna kunnen de bezoekers het Nederlandse proefperceel te bekijken. Netwerkdeelnemers geven tekst en uitleg. Klik hier voor de uitnodiging.  meer »

Functionele Agrobiodiversiteit10-10-2012: Netwerk brengt luizen en natuurlijke vijanden in beeld

Is het nodig om te spuiten met insecticiden of niet? Onder meer met hulp van een nieuw te ontwikkelen smartphone-app, hebben akkerbouwers in het Zuidwesten daar straks beter zicht op. In het Praktijknetwerk ‘Natuurlijke plaagbestrijding voor iedereen!’ werkt de gewasbeschermingshandel samen met ervaren telers aan het in kaart brengen van het biologisch evenwicht in het veld. Dit maakt een gerichte inzet van middelen mogelijk.

Al jarenlang zijn in Nederland kleine groepen boeren actief bezig met  meer »

bijeenkomst ondernemen in de AGF-sector05-10-2012: Ondernemers in de AGF-sector verkennen groenteschap in 2030

In de onlangs gehouden tweede workshop van het praktijknetwerk ‘Ondernemen in de AGF-sector’, hebben telers zich bezig gehouden met de vraag hoe het groenteschap van de toekomst eruit ziet. En vooral hoe je daar als teler en als keten op inspeelt. Samen met ketenpartners discussieerden de telers over zaken als duurzaamheid, productontwikkeling, prijs, marge, volume, aantal telers en diversiteit.

In een opdracht om een schets te geven van het groenteschap in 2030, voorzagen de  meer »

netwerkbijeenkomst in het veld van netwerk Bewaren met verstand van UI-en-ergie05-10-2012: Netwerk Ui-en-ergie: ‘Groen rooien en binnen drogen’

Een beetje groen in de partij is niet erg. En in de schuur drogen uien in de regel sneller dan in het zwad. Deze en meer zaken kwamen afgelopen maand aan de orde tijdens een veldbijeenkomst van de deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Ui-en-ergie’. Specialisten van DLV wezen daarnaast op het belang van voldoende bijstoken als het dauwpunt van de buitenlucht laag is.

De deelnemers aan het netwerk bezochten afgelopen maand een perceel uien van  meer »

transport verse bloemen28-09-2012: Nederlandse siertelers verkennen samenwerking met Duitse collega’s

Siertelers in Zuidoost-Nederland gaan uitzoeken of zij met hun Duitse collega’s kunnen samenwerken op gebied van promotie, afzet en logistiek. De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Sierteeltcluster, grensoverschrijdend samenwerken’ hopen dat de regio ‘Rhein-Maas’ kan uitgroeien tot een volwaardig sierteeltcentrum. Nu leidt versnipperde afzet tot relatief lage prijzen en hoge kosten.

Een van de redenen waarom de afzet versnipperd is, is dat de telers in Zuidoost-Nederland geen  meer »

waterbroei hyacint28-09-2012: Telers snijhyacinten professionaliseren broei

In het praktijknetwerk ‘Snijhyacinten, nu en in de toekomst’ gaan hyacintentelers op zoek naar mogelijkheden om de broei (het produceren van bloemen in de kas) te professionaliseren. Schaalvergroting en de vraag naar grote partijen van hoge kwaliteit vragen hierom. Van kistjes gevuld met veen willen zij toe naar een systeem waar geen grond aan te pas komt.

Bij steeds meer telers groeit de productie van snijhyacinten uit tot tot een belangrijke poot onder het bedrijf. Om een indruk te geven: tussen 4 en  meer »

kistenbewaring met mechanische koeling27-09-2012: Akkerbouwers meten energieverbruik

Zeven grote akkerbouwers in Zuidwest-Nederland werken in het praktijknetwerk ‘Koele cijfers’aan meer inzicht in het energieverbruik tijdens de bewaarperiode. Met hulp van ZLTO en koelspecialist Geerlofs Koeltechniek doen zij metingen aan afzonderlijke onderdelen van de bewaarapparatuur, zoals ventilatoren, compressoren, condensoren en verdampers. Dit moet aanknopingspunten opleveren om energie te besparen.

Op dit moment weten de telers alleen  meer »

machine niet kerende grondbewerking26-09-2012: Niet Kerende grondbewerking in de Haarlemmermeer

Op woensdagochtend 3 oktober organiseert het praktijknetwerk ‘Niet Kerende Grondbewerking (NKG)’ een veldbijeenkomst in Nieuw Vennep. Naast een presentatie van DLV Plant zullen er diverse grondbewerkingsmachines aan het werk te zien zijn. Ook is er aandacht voor zaaimethoden die bij deze manier van grondbewerking past. Klik hier voor de uitnodiging en de verdere details.

Op 10 oktober staat er nog  meer »

Kievitsnest op bouwland25-09-2012: Nieuwe app moet nesten op bouwland beschermen

Deelnemers aan het praktijknetwerk ‘GPS voor akkervogelbeheer op bouwland’ helpen mee een app te ontwikkelen voor het ontwijken van vogelnesten tijdens werkzaamheden op het land. Vogelvrijwilligers registreren de exacte positie van nesten online. De kunst is nu om met die informatie de chauffeur van de trekker tijdig te waarschuwen als er een nest in de buurt is. Omdat landbouw-GPS-apparatuur niet uniform genoeg is, lijkt de smartphone hiervoor de ideale tool.

Vanwege de steeds grotere omvang en snelheid  meer »

vochtmeter in tulpen21-09-2012: Rationeel beregenen in bloembollen

Wanneer moet je tulpen beregenen en hoe groot moet de gift zijn? Bloembollentelers in het praktijknetwerk ‘State of the art irrigatie tulp’ gaan het uitzoeken. Zij willen beter onderbouwd beregenen, om water efficiënter in te zetten en tegelijkertijd de best mogelijke bolkwaliteit te oogsten.

Tijdens het tulpenteeltseizoen hebben de meeste kwekers te maken met een tekort aan water voor een goede groei en ontwikkeling van het gewas. In een droog voorjaar werken bovendien bodemherbiciden en meststoffen minder goed. Vandaar  meer »

monsters van partijen tulpen voor onderzoek tulpengalmijt18-09-2012: Opsporing verzocht: telers inventariseren tulpengalmijt

Deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Tulpengalmijt onder de knie’ hebben na de oogst volop monsters genomen van hun partijen tulpen; vóór en na behandeling tegen tulpengalmijt. Deze zakjes met tulpenbollen worden in een aparte ruimte bewaard, deels bij de telers zelf en deels bij PPO. Zij willen hiermee zicht krijgen op besmettingen met tulpengalmijt.

Eén van de bewaarcellen bij PPO hangt bomvol met de zakjes en dat levert een bont gezicht op. Door de  meer »

akkerrand met zonnebloemen11-09-2012: Discussiëren over duurzame akkerranden

Het Praktijknetwerk Duurzame Akkerranden nodigt geïnteresseerden uit om op 20 september mee te discussiëren over nieuwe vormen van akkerrandenbeheer. De negen akkerbouwers in het netwerk denken na over het combineren van functies in akkerranden, om ze ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Door de stijgende prijzen voor landbouwproducten worden akkerranden minder aantrekkelijk voor telers, terwijl de rand een belangrijke rol speelt bij waterkwaliteit, landschap en biodiversiteit.

Klik meer »

precisiebemesting10-09-2012: Duurzaamheid ‘reststromen als bodemverbeteraar’ onder de loep

Wanneer is het aanvoeren van restproducten op de akker duurzaam? Dat is de centrale vraag in het praktijknetwerk Resttest XL. Het netwerk bestaat uit akkerbouwers die volgens de systematiek van stichting Veldleeuwerik werken. Samen met afnemers en toeleveranciers gaan zij uitzoeken hoe bijproducten uit de veehouderij en verwerkende industrie uitwerken op bodemvruchtbaarheid en voedselveiligheid.

Akkerbouwers die werken onder de  meer »

uitrijden van drijfmest07-09-2012: Demo’s rijenbemesting en bestrijding wortelonkruiden

Op 12 september op PPO Vredepeel, en op 19 september op de Proefboerderij Wijnandsrade, toont het praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg haar ervaringen met rijenbemesting in mais en aardappelen. Ook zullen er machines in actie zijn. In Wijnandsrade zijn er bovendien demonstraties vanuit het praktijknetwerk Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg. Klik hier voor de uitnodiging.  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl