Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 31 augustus 2012

Boereboom stekcultures20-08-2012: Kijken op het stekbedrijf van de toekomst

Op vrijdag 7 september 2012 presenteert het praktijknetwerk Stekbedrijf van de toekomst haar eerste resultaten tijdens een informatiebijeenkomst bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Boereboom is gespecialiseerd in de vermeerdering van boomkwekerijgewassen en siergewassen. Het bedrijf kweekt zijn plantmateriaal op in een meerlaags teeltsysteem, in een ruimte zonder daglicht. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van  meer »

Staatsecretaris Bleker bezoekt aardwarmteproject20-08-2012: Staatsecretaris Bleker bezoekt aardwarmteproject

Op donderdag 16 augustus bracht Henk Bleker, demissionair Staatssecretaris van Landbouw, een werkbezoek aan het aardwarmteproject in Koekoekspolder. Samen met Theo Rietkerk, gedeputeerde van provincie Overijssel, en Eddy van Hijum, Tweede Kamerlid voor het CDA, liet hij zich bijpraten over de stand van zaken van het eerste aardwarmtecluster in Nederland. De technische resultaten zijn veelbelovend maar hulp vanuit de overheid  meer »

wingsprayer in actie14-08-2012: Demonstratie Wingssprayer voor Bavaria-boeren

Op dinsdagavond 21 augustus organiseert het praktijknetwerk Bier, Boer & Water Op dinsdagavond 21 augustus organiseert het praktijknetwerk Boer, bier & water een demonstratie met de Wingssprayer. Deze spuittechniek maakt gebruik van een scherm dat over de toppen van het gewas strijkt en de spuitnevel direct in het gewas leidt. Hierdoor verwaait er beduidend minder middel richting naar de omgeving (drift). Gebruikers besparen flink op hun middelengebruik. Geïnteresseerden zijn welkom om de machine in actie te zien. De  meer »

boeren werken met Bavaria samen aan verbetering grond- en oppervlaktewater14-08-2012: Boer en Bavaria vinden elkaar in water

Akkerbouwers rond Lieshout (Br) gaan de komende jaren met bierbrouwer Bavaria werken aan een betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater. In het praktijknetwerk Bier, Boer & Water nemen de telers maatregelen om uitspoeling van schadelijke stoffen richting grondwater te verminderen en denken zij na over de inzet van Bavaria’s afvalwater, om verdroging tegen te gaan. Daarnaast  meer »

rucola-tray08-08-2012: Nieuwe tray voor rucola op water

De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘'Duurzame teelt voor rucola en bosui'’ optimaliseren de drijvende teelt van kiemplanten, ondermeer door het gebruik van een nieuwe tray. Vorig jaar bleek al dat het kiemen van rucola op water lukt. Inmiddels is er een teelt bosui en rucola geoogst en wordt per ras en plantdichtheid bekeken wat de opbrengst is. Komende maand worden deze gegevens vergeleken met vorig jaar.

De netwerkdeelnemers hebben in het tweede jaar vervolgstappen gezet in de richting van een  meer »

UAV opstarten vanuit de handg24-07-2012: Onbemande vliegtuigjes helpen bij precisie-akkerbouw

Met behulp van camera’s aan onbemande vliegtuigjes, en sensoren aan trekkers, brengen telers in het netwerk ‘Sparen met precisie’ de gewasgroei op hun percelen in kaart. In vijf regiogroepen werken zij aan het vertalen van de gemeten verschillen naar plaatsspecifieke bemestingsadviezen. Doel van de akkerbouwers is het praktijkrijp maken van nieuwe technieken op het gebied van precisielandbouw, in dit geval gericht op het efficiënter inzetten van dierlijke mest.  meer »

asperge-update24-07-2012: Praktijknetwerk legt proefveld asperges aan

Het praktijknetwerk ‘vernieuwd teeltsysteem asperges’ heeft eind juni een proefperceel aangelegd met perspotplanten bij de firma Gastel bv. De telers in het netwerk willen uitzoeken of de opkweek van asperges in perspotten onder Nederlandse omstandigheden aantrekkelijk is. Zij vergelijken het teeltsysteem met de traditionele teeltwijze.

De planten, afkomstig van Gipmans,  zijn met de hand geplant volgens het dubbelrij-systeem en  meer »

praktijknetwerk chrysanten-obesitas19-07-2012: Chrysanten-obesitas: afslanken of inkoelen?

Zijn chrysanten te zwaar of gaan er andere zaken mis tussen oogst en winkelschap? In het praktijknetwerk ‘‘Chrysanten-obesitas? Kwaliteit door samenwerking!’’ zoeken chrysantentelers samen met ketenpartijen naar aanknopingspunten om de kwaliteit in het schap te verbeteren. Dat is nodig om de internationale concurrentie een stap voor te blijven.

Een veelgehoorde klacht onder chrysantentelers is dat zij hun met zorg geteelde product soms niet meer herkennen als zij langs het bloemenschap  meer »

biodiversiteit19-07-2012: Glastuinders maken het biologische bestrijders naar de zin

In de glastuinbouw worden plaaginsecten volop biologisch bestreden. Maar het moet nog beter, vinden zowel biologische als gangbare tuinders. In het Praktijknetwerk ‘Functionele biodiversiteit onder glas’, gaan paprikatelers samen op zoek naar manieren om het natuurlijke vijanden beter naar de zin te maken. Ze bieden hen voedsel aan in de vorm van nectarhoudende bloemen. Het ultieme doel is om een biologisch evenwicht te creëren, waardoor correctiemiddelen niet meer nodig zijn.
 meer »

veldexcursie rijenbemesting18-07-2012: Boomkwekers en varkenshouders werken aan bemesting met waswater

Een groep boomkwekers en varkenshouders gaat in het praktijknetwerk ‘Waswater’ op zoek naar mogelijkheden om gewassen te bemesten met waswater (ook wel spuiwater genoemd). Dit is het restproduct van chemische- en biologische luchtwassers in varkensstallen. De ondernemers willen toewerken naar een duurzaam teeltsysteem, dat minder afhankelijk is van kunstmeststoffen. Naast het uitwisselen van ervaringen, leggen zij proefvelden aan in zowel de containerteelt als vollegrondsteelt  meer »

zilte aardappel17-07-2012: Texels proefbedrijf oogst eerste zilte aardappelen

Het Texelse Zilt Proefbedrijf oogst op donderdag 19 juli de eerste zilte aardappelen. Tijdens een persbijeenkomst zal chef-kok Michel Arends van Brasserie Rebecca een proeverij van deze oogst en andere zilte groentes verzorgen. Het Zilt Proefbedrijf werkt in het praktijknetwerk ‘Naar een duurzame agroketen zilte aardappel’, samen met aardappelkwekers Biemond uit Eenrum en Peter Keijzer van Fobek uit Sint Annaparochie, aan een goed  meer »

veldexcursie rijenbemesting17-07-2012: Succesvolle veldexcursie Rijenbemesting

Op maandagavond 9 juli hebben de deelnemers van het ‘Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg’ en het Waardenetwerk ‘Organische- en kunstmest in de rij’ gezamenlijk een veldexcursie gehouden. De bezoekers konden de aardappelproef en maïsproef van het praktijknetwerk bekijken, evenals de korrelmaïsdemo van het waardenetwerk. Zo’n 15 bezoekers vonden elkaar in een inhoudelijke discussie. Opbrengstverschillen zullen pas blijken bij de oogst.

Het idee bij het toepassen van  meer »

aangetaste peer16-07-2012: Betuwse fruittelers verjagen vogels met mix van technieken

Fruittelers in het praktijknetwerk ‘Vogels in het Betuwse Fruit’ gaan deze zomer aan de slag met een mix aan technieken om vogels uit hun peren te houden. Naast akoestische middelen worden er verschillende nieuwe reflectiemiddelen gebruikt, zoals holografische linten en Zuid-Afrikaanse reflectiepiramides. Nieuw is ook het gebruik van een soort lasergeweer en de toepassing van geurstoffen. Omdat vogels vaak gewenning vertonen, worden de weringstechnieken  meer »

netwerk tulpengalmijt13-07-2012: Sector pakt tulpengalmijt aan

In het praktijknetwerk ‘Tulpengalmijt onder de knie’ zijn 22 tulpentelers aan de slag gegaan met het in kaart brengen van aantastingen door tulpengalmijt en de effectiviteit van bestrijdingsmethoden. Het met het blote oog onzichtbare beestje is al jarenlang de grootste plaag in tulpen en kost de sector handenvol geld. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen willen de netwerkdeelnemers toewerken naar een duurzame oplossing.

Een aantasting met tulpengalmijt vermindert de kwaliteit van de bollen en kan  meer »

teelt op water12-07-2012: Niet Kerende Grondbewerking op de Groninger klei

Op donderdagmiddag 19 juli organiseert het praktijknetwerk ‘Niet Kerende Grondbewerking (NKG)’ een rondgang langs drie akkerbouwers die al een aantal jaren ervaring hebben met minimale grondbewerking.

Het programma start om 13.30 uur aan de hoofdweg 25 te Midwolda bij de familie Zijlker. Daarna volgt een bezoek aan de familie Bosma in Nieuwolda. Dit bedrijf heeft een aantal jaren ervaring op proefschaal met NKG en wil dit verder uitbreiden. De middag eindigt bij de  meer »

pereschurft10-07-2012: Biologische boeren pakken kweekwerk op

Om in de toekomst een keur aan zaadvaste rassen te kunnen garanderen, houdt een kleine groep biologische telers zelf oude rassen in stand of probeert via kruising nieuwe rassen te ontwikkelen. Dat gaat met wisselend succes. In het praktijknetwerk ‘Regioras: ambachtelijke veredeling op eigen erf’, willen de telers zich verder verdiepen in het kwekersvak. Dat doen zij aan de hand van het gewas bloemkool.

De diversiteit aan groenterassen dreigt te verdwijnen omdat oude, lokale rassen door vrijwel  meer »

teelt op water10-07-2012: Van de vollegrond naar teelt op water

Op 19 juni is het startschot gegeven voor het praktijknetwerk ‘Teelt op water naar de praktijk’. Het netwerk bestaat uit acht vollegrondsgroentetelers die vorig jaar geïnvesteerd hebben in een teeltsysteem op water. Om hun nieuwe werkwijze succesvol te kunnen opschalen, willen zij onder begeleiding op zoek naar antwoorden op de praktische vragen die zij nog hebben.

De stap van telen in de vollegrond naar telen op water is groot. Tractoren en machines zijn niet meer nodig. In  meer »

dutch-specials09-07-2012: Smaakmakers keren de keten om

Niet aanbod- maar vraaggestuurd produceren. Dat is wat de telers van Dutch Specials voor ogen hebben in het praktijknetwerk ‘Smaakmakers keren de keten om!’. Samen met topklasse groentemannen willen zij een doorbraak forceren in de afzet van ‘groente specialties’. Zij brengen daarvoor klantwensen in kaart en experimenteren met een aangepaste logistiek om een vers product te kunnen garanderen.

De dominante cultuur in de  meer »

Milieurozen28-06-2012: Glastuinders willen grip op overmatige wortelgroei

Glastuinders zijn samen met Wageningen UR Glastuinbouw een praktijknetwerk gestart, waarin zij proberen om meer grip te krijgen op de ziekte ‘overmatige wortelgroei’. Deze ziekte steekt steeds hardnekkiger de kop op in aubergine, komkommer en tomaat. Een pasklare oplossing is niet voor handen. Met een uitgebreide survey onder telers, en het actief benutten van sociale media, moet er bruikbare informatie boven tafel komen. Het praktijknetwerk telt nu 60 deelnemers en wil liefst nog groter  meer »

Plantversterkers25-06-2012: Excursie: Limburg deelt ervaringen met Niet Kerende Grondbewerking

Op woensdag 4 juli organiseert het Praktijknetwerk NKG een bezoek aan Zuid-Limburg. Op het programma staat een bezoek aan een demoveld maïs waarbij de grond dit voorjaar in stroken is bewerkt (Strip Tillage), in combinatie met een organische-mestgift in de rij.
Daarnaast zet een akkerbouwbedrijf in de regio Wijnandsrade haar deuren open. Dit bedrijf heeft al ruim 15 jaar ervaring met Niet Kerende Grondbewerking.
meer »

Milieurozen25-06-2012: Rozentelers leggen duurzaamheidsprestaties langs de lat

In het praktijknetwerk ‘Klimaat, bodem en biodiversiteit in duurzame boomteelt’ werken Brabantse rozentelers aan een verdere verduurzaming van hun teelt. Zij nemen onder andere hun klimaatprestaties kritisch onder de loep. Dat doen zij aan de hand van de klimaatlat van het CLM; een model dat de broeikasgassituatie van een bedrijf kan berekenen. Naast het beperken van emissies willen de telers hun kennis verdiepen op gebied  meer »

Plantversterkers21-06-2012: Telers werken aan weerbare gewassen

Een groep telers uit verschillende vollegrondssectoren gaat in het praktijknetwerk Plantversterkers op zoek naar manieren om hun gewassen weerbaarder te maken. De telers willen toewerken naar een robuuster teeltsysteem, om hun afhankelijkheid van chemische correctiemiddelen te verkleinen. Naast het uitwisselen van ervaringen, leggen de ondernemers een proefveld aan in aardappelen, waarin zij het effect van verschillende plantversterkers vergelijken.

In de Nederlandse vollegrondssectoren wordt de grond intensief  meer »

AGF-ketensamenwerking19-06-2012:Vollegrondstelers gaan voor samenwerking in de keten

Om je marktkansen te vergroten, moet je samenwerken in de keten. Daarvan zijn de telers in het praktijknetwerk Ondernemen in de AGF sector overtuigd. Zij zoeken daarom actief hun toeleveranciers en afnemers op. In een serie workshops gaan zij met de verschillende schakels om tafel en proberen daarnaast zoveel mogelijk van elkaars ervaringen te leren.

De hoofdaanvragers van het netwerk zijn twee peentelers uit Flevoland, die samen met het meer »

pereschurft18-06-2012: Bio-fruittelers willen grip op perenschurft

Een groep biologische fruittelers wil in het Praktijknetwerk Perenschurft uitzoeken hoe zij schurft in peren beter kan beheersen. De schimmelziekte leidt zowel in de biologische als de gangbare teelt tot grote en onvoorspelbare productie-uitval. Samen met deskundigen gaan de telers op zoek naar meer informatie over de ziekteverwekker. Hiermee kunnen modellen worden geoptimaliseerd die helpen om de aantasting beter te voorspellen en gerichter maatregelen te nemen.

De uitval door perenschurft (Venturia pirina)  meer »

planten-bio-appels14-06-2012:Bio-appels aan de groei

De fruittelers uit het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels’ hebben in de afgelopen periode vier pilots aangelegd met het nieuwe appelras Natyra. De bomen zijn goed aangeslagen. Deze maand nog komen de telers bij elkaar voor een eerste evaluatie. bekijk voor meer details over de teelthandelingen de pdf 'tweede bericht groei van de jonge bomen Natyra' 


 meer »

groenbemesters12-06-2012: Praktijknetwerk ‘Duurzame aanpak van ziekten en plagen’

Boomkwekers gaan de komende drie jaar aan het werk binnen het praktijknetwerk ‘duurzame aanpak van ziekten en plagen’. Ze zoeken naar nieuwe methoden en technieken om ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden, waarbij het vooral om duurzaamheid en de praktische toepassing draait.

Het is de bedoeling dat de deelnemers, begeleiders en experts buiten de eigen sectoren kijken, er wordt kennis uit andere sectoren en zelfs uit andere landen gehaald. Experts laten zien  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl