Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 11 juni 2012

praktijknetwerk miniknollen05-06-2012:Open Dag 15 juni


Bezoek de Open Dag Duurzame Bollenteelt van KAVB-kring Noordelijk Zandgebied en Project Goeddoorgrond voor de nieuwste ontwikkelingen voor een toekomstgerichte bollenteelt. Meer informatie in de uitnodiging. Wanneer: Vrijdag 15 juni van 13.00 – 17.00 uur. Locatie: Bedrijf van N.J.J. de Wit en Zn, Grasweg 25a, Anna Paulowna.

 meer »

praktijknetwerk miniknollen04-06-2012: Proef praktijknetwerk ‘Miniknollen’ te bezichtigen tijdens open dag SPNA

De proef van het Praktijknetwerk ‘Optimalisatie teelt vanuit miniknollen’ op proefboerderij Kollumerwaard van  SPNA is woensdag 5 jui te zien. Op het perceel worden de effecten van toediening van verschillende meststoffen en druppelirrigatie onderzocht. Begeleiders van het netwerk geven informatie bij de proef.

De miniknollen zijn op 22 april gepoot. Tijdens het  meer »

Seizoen zilte aardappelen begonnen31-05-2012: Seizoen zilte aardappelen begonnen

Met het poten van acht op zouttolerantie geselecteerde aardappelrassen op 17 april is het ‘zilte aardappelseizoen’ voor het praktijknetwerk 'zilte aardappelen' begonnen. De aardappelen zijn de grond in gegaan op de testlocatie van Zilt Proefbedrijf op Texel. Telers uit Zeeland, Groningen en Friesland en van Texel willen met zouttolerante  meer »

duurzaamgrondgebruik24-05-2012: Minder residu in vollegrondsgroenten

Vollegrondsgroentetelers zoeken deze zomer naar extra mogelijkheden om residu van gewasbeschermingsmiddelen op de groenten terug te brengen. Het praktijknetwerk “MRL in vollegrondsgroenten” komt voort uit gesprekken tussen een groep telers en hun afnemer, snijderij Hessing.

Was het minimale residuniveau (MRL) een aantal jaren gelden vooral een troef van milieuorganisaties, tegenwoordig zijn telers zelf volop bezig met het terugbrengen van de hoeveelheid restanten van gewasbeschermingsmiddelen op de  meer »

Koolzaad24-05-2012: Vergoeding vogelschade noopt tot maatregelen

Vogel- en wildschade is een groeiend probleem in de boomkwekerij. Het Faunafonds vergoed onder voorwaarden een deel van de schade, maar niet alle boomkweker kunnen daar mee uit de voeten. Ze zoeken zelf oplossingen via het praktijknetwerk “Vogels in de Boomkwekerij”. Boomtelers en deskundigen wisselen ervaringen uit en proberen nieuwe technieken en materialen.

Er is al een praktijknet voor fruittelers met dezelfde insteek. Volgens  meer »

duurzaamgrondgebruik15-05-2012: Graan mét onkruid in natuurgebieden

Een groep van zes biologische akkerbouwers is in maart in het praktijknetwerk “Natuurgronden, graan en onkruid” gestart met het zoeken naar een rendabele graanteelt in natuurgebieden, waarbij zeldzame onkruiden zoveel mogelijk worden gespaard. De grootste uitdaging is het bestrijden van plaagonkruiden, zonder dat de teelt en de zeldzame onkruiden daar onder lijden.

Natuurorganisaties willen zeldzame akkeronkruiden graag in stand houden. Tegelijkertijd willen ze graag dat agrariërs een deel  meer »

Koolzaad14-05-2012: Vogelschade? Laat deze kans niet aan u voorbij vliegen.

Heeft u als boomkweker last van schade door vogels of wild, zoals konijnen, hazen of reeën? Werken uw huidige maatregelen onvoldoende? Denk en doe dan kosteloos mee met het praktijknetwerk “Vogels in de Boomkwekerij”. Samen met boomtelers en deskundigen werken we aan nieuwe maatregelen en methoden om uw schade te verminderen.

Praktijknetwerk “Vogels in de Boomkwekerij”
Het praktijknetwerk bestaat uit kwekers uit zuidelijk en  meer »

duurzaamgrondgebruik14-05-2012: Maatlat voor duurzaam grondgebruik

Kun je het effect van een bepaalde teeltmaatregel op de bodem, zoals het telen van een groenbemester of niet meer ploegen, vangen in een kengetal? Een groep akkerbouwers in de Flevopolder gaat het met hulp van kennispartijen uitzoeken. In het praktijknetwerk ‘Maatlat voor duurzaam grondgebruik’ willen zij een methode ontwikkelen waarmee zij beter kunnen inschatten hoe bepaalde teeltbeslissingen doorwerken in het rendement van hun bedrijf.

De bodem is een van de belangrijkste  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl