Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 23 maart 2012

Falcon 8-rijige aardappelpootmachine van WM Kartoffeltechnik12-03-2012: Aardappelnetwerk demonsteert pootmachine  

De deelnemers van het praktijknetwerk ‘optimalisatie beddenteelt op droge zandgrond’ hebben op 29 februari jl een demonstratie gehouden met een Falcon 8-rijige aardappelpootmachine van WM Kartoffeltechnik. Op de demo waren aardappeltelers uitgenodigd om samen te discussiëren over hoe een hoge-capaciteitsmachine er uit zou moeten zien. Dat leverde bruikbare inzichten op.

De Falcon-machine werd om een aantal redenen naar Nederland gehaald:
 meer »

slim flevoland06-03-2012: Opslag elektriciteit uit wind- en zonne-energie nog niet rendabel

Het is nog niet rendabel om de elektriciteit die via zon of wind wordt opgewekt, in batterijen op te slaan. Verdere verbetering van de batterijtechniek en verdere verlaging van de prijs van batterijen zal daar verandering in brengen. Dat staat in het rapport “Energieopslag maakt windenergie voorspelbaar” dat wordt gepresenteerd tijdens het symposium “Slim Flevoland” van het Energiegilde dat op 8 maart in Lelystad wordt gehouden.

 meer »

komkommers op aardwarmte21-02-2012: Aardwarmtebron opent tijdens Kom in de Kas  

De drie glastuinbouwbedrijven van het aardwarmtenetwerk in de Koekoekspolder zetten eind maart een belangrijke stap. Tijdens de Kom in de Kas manifestatie, op zaterdag 31 maart, nemen zij hun aardwarmtebron officieel in gebruik. Behalve het tuinbouwbedrijf van de Gebroeders Vahl (foto) aan de Hartogsweg 6 in Ijsselmuiden, kan het publiek op die dag  de aardwarmte-installatie bekijken, die naast het bedrijf ligt. Door het gebruik  meer »

ledlicht20-02-2012: Peennetwerk werkt aan kleurindex

Het praktijknetwerk ‘Schone peen door slimmer wassen’ heeft een professionele fotograaf ingeschakeld om monsters van wortelen vast te leggen. Op die manier kunnen de peentelers straks nauwkeurig beoordelen wat het effect is van het moment waarop de peen gewassen wordt. Met behulp van de foto’s willen zij een index maken, op een vergelijkbare manier als de fritesindustrie dat heeft voor de bakkleur van aardappelen.

De deelnemers aan het netwerk komen deze week voor de derde keer bij elkaar om de spoelproeven  meer »

subsidies14-02-2012: Kerstbomentelers zetten vaart achter professionalisering  

De telers in het praktijknetwerk ‘Optimalisering en professionalisering van de kerstboomketen’ hebben een vlotte start gemaakt. Met hulp van externe deskundigen hebben zij afgelopen jaar diverse teeltkundige zaken met elkaar besproken, zoals snoei, bemesting en gewasbescherming. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mechanische oogst bijeengebracht voor een demonstratie in het veld en is er een proef gestart met de teelt van Nordmansparren in plastic potten.
 meer »

ledlicht10-02-2012: LED-licht voor stekbedrijf van de toekomst

In het praktijknetwerk ‘Stekbedrijf van de toekomst’ onderzoeken Boereboom Stekcultures en twee andere boomkwekerijbedrijven het gebruik van ledlicht in een meerlaags teeltsysteem. Met deze nieuwe opzet  hopen zij meerdere vliegen in een klap te slaan: een betere beworteling, betere stekken en een grotere productie per vierkante meter. De telers doen dit samen met Philips, Cultus, PPO en VTI Horst (Lek/Habo groep).

Hoofdaanvrager in het netwerk is André  meer »

subsidies02-02-2012: Biologische telers bereiden zich voor op teelt nieuw appelras  

De fruittelers uit het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen, nieuwe kansen voor biologische appels’ hebben zich tijdens twee bijeenkomsten in januari verder voorbereid op de proefteelt met het nieuwe appelras Natyra. Eerst spraken zij gezamenlijk de gewenste teelthandelingen door, zoals de voorbereiding van de grond, de bemesting en de gewasverzorging in het eerste jaar. Tijdens de landelijke studiedag biologische fruitteelt deelden zij hun ervaringen en verwachtingen met alle biologisch werkende  meer »

ventilator02-02-2012: Teelt wilde rucola op water moet beter

Er moet nog veel gebeuren om de teelt van wilde rucola op water geschikt te maken voor grootschalige toepassing. Die conclusie trekt Matthijs Blind van de Proeftuin Zwaagdijk. Recent presenteerde hij de eerste resultaten van zijn proeven met de drijvende teelt aan de deelnemers van het praktijknetwerk ‘Duurzame teelt voor bosui en wilde rucola’. Knelpunten zijn o.a. de lage kiempercentages en het te snel in bloei schieten.

Net  meer »

subsidies02-02-2012: Praktijknetwerk NKG organiseert studiedag regenwormen  

Op vrijdag 17 februari organiseert het praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking (NKG) een Kennisdag Regenwormen in Wageningen. Spreker op deze dag is de Duitse bioloog Dr. Johannes Bauchhenss, die al sinds 1978 onderzoek doet naar het effect van landbouwmaatregelen op de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven. Hij geldt als een autoriteit en geeft lezingen in Duitsland, Oostenrijk en nu dus ook Nederland.

De kennisdag wordt gehouden in meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl