Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 26 januari 2012

subsidies 

Hierbij ontvangt u de eerste attentiemail van 2012. Ook dit jaar blijven wij u informeren over nieuws, innovaties en ontwikkelingen vanuit de praktijknetwerken.

 meer »

subsidies22-12-2011: Glastuinders meten aan rookgassen

De glastuinders in het praktijknetwerk Masterplan CO2 2020 gaan het komende half jaar metingen doen aan de kwaliteit van rookgassen, afkomstig uit hun warmtekrachtkoppeling (WKK) met rookgasreiniger. De tuinders denken dat ze door het beter monitoren van de kwaliteit van deze rookgassen een hogere productie kunnen halen. Hoe zuiverder de CO2  uit de uitlaatgassen van deze verbrandingsmotor hoe beter de groei en productie.

De tuinders besloten tot deze proef naar  meer »

ventilator22-12-2011: Gelijkstroomventilator wel zuiniger, niet stiller

Een gelijkstroomventilator heeft minder energie nodig om lucht te verplaatsen dan een wisselstroomventilator. Of hij ook minder lawaai maakt, hangt vooral af van de gebruikte schoep en het toerental. In het vakblad Bloembollenvisie van 15 december zetten DLV-specialisten Geert van Diepen en Rik Vasen de verschillen tussen beide ventilatoren op een rij. Zij doen dat in het kader van het praktijknetwerk ‘ventileren en circuleren met gelijkstroomventilatoren'.

meer »

subsidies15-12-2011: Emissie-eisen hinderen goede benutting mest

Nutriënten uit mest worden bij uitrijden in het voorjaar het beste benut, maar emissie naar de lucht is daarbij niet altijd te voorkomen. Dat is de ervaring van akkerbouwers in het praktijknetwerk ‘verbetering mestbenutting aardappelteelt’. Netwerkbegeleider Herman Krebbers van DLV Plant: “Hierdoor dreigt de ontwikkeling te stranden. Telers willen niet overgeleverd zijn aan de tolerantie van de controleur. Dat is te risicovol.”

Het netwerk van akkerbouwers heeft afgelopen groeiseizoen goede  meer »

EHEC komkommers13-12-2011: Teelt de grond uit: en dan?

De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘duurzame teelt voor bosui en rucola’ hebben afgelopen seizoen ervaring opgedaan met de teelt op water. Deze nieuwe manier van telen lukt, maar is nog niet praktijkrijp. “We hebben meer vragen dan antwoorden, zegt netwerkbegeleider Frans Verwer van ZLTO projecten. “We hopen de komende tijd in breder verband ervaringen te kunnen uitwisselen, ook met telers van andere gewassen.”

De deelnemers aan het netwerk zijn tevreden over de vorderingen tot nu toe. Via meer »

subsidies25-11-2011: Veel belangstelling voor subsidie Praktijknetwerken

Er zijn veel aanvragen ingediend voor de subsidieregeling Praktijknetwerken 2011. In totaal zijn er 216 aanvragen binnengekomen bij Dienst Regelingen. Daarvan zijn er 161 voor kleine netwerken en 55 voor grote netwerken. Bij de kleine netwerken is er voor ruim € 6,3 miljoen subsidie aangevraagd. Het beschikbare budget is echter € 2 miljoen. Bij de grote netwerken is er voor ruim € 11,4 miljoen aangevraagd, terwijl het beschikbare budget € 3,6 miljoen is. Een beoordelingscommissie beoordeelt wie doorgaat en wie niet. Zij rangschikt de aanvragen op basis  meer »

EHEC komkommers23-11-2011: EHEC-crisis zorgt voor valse start

Het praktijknetwerk rond het optimaliseren van het kasklimaat in de hetelucht-teelt is kort na de start gestopt. Reden hiervoor is de nasleep van de Ehec-crisis, die bij de deelnemende komkommertelers voor een grote financiële strop heeft gezorgd. Er is simpelweg geen ruimte om te investeren in de benodigde nieuwe technologie. Afhankelijk van de bedrijfssituatie, beslissen de deelnemers deze winter hoe ze in 2012 het project zullen voortzetten.

In het praktijknetwerk ‘Het nieuwe  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl