Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 17 november 2011

CPB-voorbeeld17-11-2011: Kar-poolen via Central Point Brabant

Achttien boomkwekers die deelnemen aan het netwerk Carpoolplaats voor boomkwekerijproducten zijn begonnen met het gecombineerd verzenden van kleine partijen. Verzamelen en distributie gebeurt door het nieuw opgerichte Central Point Brabant. Door slim te combineren besparen de telers op de verzendkosten en krijgt de afnemer minder karren te verwerken.

Samen met logistiek expert Twan van Lankveld werkten 18 boomkwekers deze zomer aan een opzet  meer »

Niet Kerende Grondbewerking15-11-2011: Winterbijeenkomsten Niet Kerende Grondbewerking

Het praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking (NKG) heeft een uitgebreid winterprogramma op de rol staan, bestaande uit vier regiobijeenkomsten, twee cursusdagen en een masterclass.

De regiobijeenkomsten vinden plaats in de maand december, in de gebieden Zuidwest, Noord Holland/Flevo, Zuidoostelijk zand en Oldambt e.o. De bijeenkomsten zijn een combinatie van lezingen, het uitwisselen van ervaringen en (proef)veldbezoek. Niet-leden van het netwerk mogen tegen  meer »

aantasting wortellesieaaltje in lelie11-11-2011: Meer grip op wortellesieaaltjes

De deelnemers aan het netwerk management-, kwaliteit en registratiesysteem lelieteelt gaan komend teeltseizoen de effecten van bestrijdingsmaatregelen tegen wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) in kaart brengen. Iedere teler zal op twee percelen enkele stroken niet behandelen met het grondontsmettingsmiddel metamnatrium. Zo mogelijk worden er ook alternatieve behandelingen aangelegd. Via analyse van grondmonsters worden de verschillen in aaltjespopulaties in kaart gebracht. De lelietelers  meer »

bakkenproef11-11-2011: Vitale bodem telt 70 deelnemers

De groep telers die deelneemt aan het netwerk Bouwen aan een Vitale Bodem is groter dan gedacht. Werd oorspronkelijk rekening gehouden met 50 deelnemers, inmiddels telt het netwerk 70 telers, verspreid over vier regio’s in Nederland. “De belangstelling voor bodem-plantrelaties is groot”, verklaart procesbegeleider Pieter de Wolf van het WUR-onderdeel PPO Lelystad.

Dit jaar zijn deelnemers uit de groep in de Noordoostpolder al aan de slag gegaan met het in de praktijk brengen van nieuwe vormen van bemesting en de aanvoer  meer »

bernagie04-11-2011: Symposium slimme energienetwerken Flevoland

Op maandag 28 november organiseert het praktijknetwerk Energiegilde in Lelystad het symposium Slim Flevoland. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de mogelijkheden van energie-opslag en de ontwikkeling van slimme netwerken (smart grid), waarmee producenten van duurzame energie in Flevoland hun aanbod beter kunnen afstemmen op de vraag.

Duurzame energieproductie, met behulp van zon en wind, stelt door haar onvoorspelbaarheid  meer »

grondbewerkingsdemonstraties20-10-2011: Meer demo's minimale grondbewerking

Komende week staan er weer twee grondbewerkingsdemonstraties op de rol, georganiseerd vanuit het Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking. Dinsdag 25 oktober kunnen geinteresseerden terecht op het zand in Middelbeers, woensdag 26 oktober vindt de eerder uitgestelde demo op de klei in Lelystad plaats. Klik hier voor de uitnodiging  meer »

bernagie19-10-2011: Duurzame Akkerranden is online

Het praktijknetwerk ‘Duurzame Akkerranden’ heeft een eigen website gelanceerd: http://www.duurzameakkerranden.nl. Via de site wil het netwerk van acht akkerbouwers uit de Hoeksche Waard geïnteresseerden laten zien op welke manier zij bezig zijn om de verschillende functies van akkerranden te combineren.

De akkerbouwers willen uitzoeken of een akkerrand meerdere functies tegelijk kan hebben, om de rand zo (economisch) duurzamer te maken. Daarbij denken zij aan het oogsten van biomassa  meer »

bekijken gotenteelt19-10-2011: Boomkwekers verkennen gotenteelt

Het praktijknetwerk 'gotenteelt boomkwekerij' heeft de zomermaanden gebruikt om bij alle deelnemers het teeltsysteem te bekijken en discussie te voeren over diverse onderwerpen. De telers proberen het systeem zo goed mogelijk af te stemmen op hun eigen teelten en steken daarnaast energie in het mechaniseren van de oogst, omdat zij op arbeid willen besparen.

Bij de bezoeken aan de vijf teeltlocaties was er onder meer aandacht voor de groei van de planten, welke planten wel  meer »

toelichtng fruitteelt5-10-2011: Fruittelers bekijken nieuwe bomen

Eind deze zomer hebben de deelnemers van het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen: kansen voor biologische appels’ een bezoek gebracht aan een boomkwekerij, om de groei van het nieuwe ras Natyra te beoordelen. Komende winter gaan bij de telers de eerste bomen de grond in.

Het is voor de deelnemende biologische fruittelers belangrijk om de kwaliteit van de bomen te kennen, omdat er in de proeffase van de teelt een goede boom vereist is om het weggroeien ervan en de eerste productie te kunnen beoordelen. “De bomen  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl