Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 23 september 2011

waterdamp23-9-2011: Aardwarmteproject Koekoekspolder op stoom

In de Koekoekspolder, een tuinbouwgebied nabij Kampen, is afgelopen zomer gewerkt aan het realiseren van de eerste aardwarmtebron in Oost-Nederland. Het is ook voor het eerst dat drie glastuinbouwbedrijven gezamenlijk een dergelijke warmtebron gaan benutten. De aanleg van de bron is begin september afgerond en de eerste tests zijn positief verlopen.

De drie tuinders hebben samen met de WUR en AgroAdviesburo gewerkt aan een plan om de warmte van de aardwarmtebron optimaal te benutten. Belangrijk daarbij is dat er zoveel mogelijk warmte aan het thermale  meer »

appels14-9-2011: Vliegende start voor fruitnetwerk

De fruittelers uit het Praktijknetwerk Bommelerfruit hebben deze zomer hun thema’s verder uitgewerkt. De werkgroepen Techniek, Residuvrije peren en Bijen en fruit gaan experimenteren met respectievelijk het mechanisch wegzuigen van perenbladvlo in plaats van chemische bestrijding, een nieuw biologisch middel tegen vruchtrot in de bewaring, en het gebruik van bloeiende planten onder de bomen en een specifieke windkering die bijen een beter leefklimaat moeten geven. Vanwege de fruitpluk liggen de activiteiten van het netwerk nu tijdelijk even  meer »

energiegilde op bezoek13-9-2011: Volg het Energiegilde

Hoe kun je stroom het beste opslaan en wat is een duurzaam energiesysteem? Op deze en meer vragen probeert het Praktijknetwerk Energiegilde een antwoord te vinden.

Voor de benodigde kennis, trekken de deelnemers er regelmatig op uit en nodigen zij sprekers uit. De uitkomsten van deze activiteiten zijn te volgen op de website http://www.energiegilde.nl, of klik meer »

Bovenaanzicht tuinbouwgebied Erica9-9-2011: Aardwarmte voor Erica

Acht glastuinders in het tuinbouwgebied bij Erica (Dr.) onderzoeken of het haalbaar is om gezamenlijk een warmwaterbron te exploiteren voor het verwarmen van hun kassen. De tuinders uit het praktijknetwerk Aardwarmte Erica zien in aardwarmte een duurzame energiebron met een stabiele prijs, maar zijn individueel te klein om met de techniek aan de slag te gaan.

Bij de aardwarmtetechniek (geothermie) wordt warm water opgepompt uit aardlagen van twee tot wel drie km diepte. Dit water heeft een temperatuur van 70 tot 80  meer »

een hand organische stof8-9-2011: Vrienden in de Boomteelt

In boomkwekerij is het praktijknetwerk ‘Vrienden in de Boomteelt’ van start gegaan. Binnen dit praktijknetwerk zoeken ondernemers elkaar op om meer inzicht te krijgen in de rol van het bodemleven en te ontdekken hoe zij nuttige organismen het beste kunnen stimuleren.

In de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten is aanvoer van organische stof van belang voor een goede groei, kluitvorming en ziektewerendheid van de bodem. Doordat de aanvoernormen van stikstof en fosfaat sterk beperkend zijn, wordt het  meer »

Spearhead maaier23-8-2011: Niet Kerende Grondbewerking in actie

Samen met twee proefboerderijen organiseert het praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking (NKG) de komende week praktijkdemonstraties. Verschillende machines worden ingezet op een tarwestoppel.

Op donderdag 25 augustus is dat tijdens de uiendag op de zuidwestelijke proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld) en op dinsdag 30 augustus op de noordelijke proefboerderij meer »

voorjaarstoepassing drijfmest in aardappelen9-8-2011: Leliekennis in kaart gebracht

Een netwerk van twaalf lelietelers is deze zomer gestart met het opzetten van een kwaliteitssysteem op basis van fotokaarten. Samen met kennispartners leggen de telers uiterlijke gebreken en ziekten in bloembollen in verschillende stadia en gradaties vast. De ‘ziektekaarten’ moeten helpen om te komen tot een betere bolkwaliteit en een doelmatiger inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Door het wegvallen van breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen is het bestrijden van ziekten  meer »

voorjaarstoepassing drijfmest in aardappelen26-7-2011: Kansen voor Nederlandse bosui en rucola

Een betrouwbare, veilige en verantwoorde productie van bosui en wilde rucola, waarmee aan de groeiende marktvraag kan worden voldaan. Dat is waar het praktijknetwerk ‘Duurzame nieuwe teelt voor bosui en rucola’ zich hard voor maakt. De leden van het netwerk hebben hoge verwachtingen van het zogenaamde drijvende teeltsysteem.

De Nederlandse supermarkten hebben moeite om te voldoen aan de stijgende vraag naar bosui en rucola. Deze producten worden nu  meer »

voorjaarstoepassing drijfmest in aardappelen22-7-2011: Mest in aardappelen beter benutten

Hoe breng je dierlijke mest emissiearm in een aardappelgewas, zonder schade te veroorzaken aan de bodem, en met een maximale benutting van de nutriënten? Dat is de vraag die een groep akkerbouwers in Flevoland beantwoord wil zien in het praktijknetwerk Verbetering mestbenutting aardappelteelt. Samen werken zij aan het ontwikkelen en inpassen van nieuwe technieken.
De afgelopen jaren hebben verschillende aardappeltelers en loonwerkers machines ontwikkeld waarmee zij na het poten van de  meer »

drogen van bloembollen22-7-2011: Bollentelers meten aan ventilatoren

Welke ventilator moet je hebben om energiezuinig en geluidsarm te bewaren? Dat is de vraag die centraal staat in het praktijknetwerk Ventileren en circuleren met gelijkstroomventilatoren bestaande uit bloembollentelers en toeleveranciers van Texel en uit het Noordelijk Zandgebied. Vanwege elkaar tegensprekende claims zijn de telers op dit moment niet in staat om een gefundeerde keuze te maken.
In de bloembollenteelt wordt veel energie gebruikt voor het drogen en bewaren van bloembollen. Bij het drogen blazen krachtige ventilatoren veel lucht door  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl