PNW spuiwater hardfruitsector29-06-2015: ‘Grasland aanrollen dodelijk voor engerlingen’

Engerlingen in grasland op een acceptabele en duurzame manier beheersen, kan. Bijvoorbeeld via aanrollen. Ook voor akkerbouwers die grasland huren, om er na het scheuren aardappels op te verbouwen, zijn er mogelijkheden om engerlingen bestrijden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Praktijknetwerk 'Duurzame aanpak Engerlingen'.

Op de slotbijeenkomst van het netwerk, eerder deze maand deelden telers en andere deelnemende partijen hun ervaringen. De meest opvallende resultaten kwamen uit de aanroldemonstraties op grasland met daarin dikke meikever-engerlingen. In juni werd al een dodingspercentage van 47 procent bereikt. In augustus bleek dat zelfs 100 procent doding haalbaar is, wanneer de engerlingen hoog in de bodem zitten en frequent (viermaal kruislings) worden aangerold. Op Proefboerderij De Marke pakte dit goed uit, maar op een andere locatie viel het effect tegen. Hier ligt een uitdaging om de aanpak te verbeteren. Vochtigheid, timing, frequentie, rijsnelheid, druk, drukprofiel, grondsoort, grastype, soort en stadium van de engerling zijn allemaal van invloed op het resultaat.

Een andere manier om engerlingen te bestrijden is het intensief bewerken van de grond. De maatregel doodt een groot deel van de engerlingen, mits dat op het juiste moment gebeurt. Reeds beschadigd grasland zou in augustus intensief kunnen worden gefreesd, als voorbewerking voor de aardappelteelt. De huidige wet staat dat echter op dit moment niet toe, vanwege een directe herinzaaiplicht na het scheuren.

Een aardappelteler kan op verschillende momenten beoordelen of een aardappelteelt op een voormalig graslandperceel wel verstandig is. Een eerste stap is de betreffende veehouder vragen naar de graslandhistorie. Ook kan hij in de maanden augustus en september zelf eventuele schade aan de grasmat beoordelen. In het voorjaar kan hij monsters steken, maar ook het ploegen kan een goede indruk geven of een aardappelteelt verantwoord is. Desnoods kan het productiedoel van de aardappelteelt nog worden aangepast.

Naast het mechanisch bestrijden van engerlingen, heeft het netwerk andere bestrijdingsmogelijkheden in kaart gebracht. Zo zijn natuurlijke vijanden te stimuleren door de teelt van planten waarop deze parasiterende insecten zich goed kunnen vermeerderen. Ook het toedienen van insect-parasitaire aaltjes kan goed werken. Een overdosis aan deze aaltjes gaf op testpercelen 100 procent doding. Bij de hoogste geadviseerde dosis bleven er echter exemplaren in leven. Ook hier komt het dus neer op een uitgekiende toepassing. Afzuigen van rozenkevers – op zonnige dagen zitten veel rozenkevers boven in het gras – , meer aandacht voor de grasmat en het vangen van engerlingen met lichtvallen zijn andere maatregelen die kunnen bijdragen aan een oplossing. De deelnemers aan het netwerk zien hiermee genoeg handvatten om een passende strategie samen te stellen.

« Nieuwsoverzicht