PNW spuiwater hardfruitsector11-05-2015: ‘Spuiwater kan herbicidengebruik helpen verminderen’

Fruittelers kunnen met spuiwater breedbladige onkruiden in een jong stadium bestrijden. Ook kan spuiwater helpen om het herbicidengebruik in de boomstrook te verlagen, verwacht DLV Plant, na demoproeven binnen het Prakijknetwerk Toepassing spuitwater in de hardfruitsector. Het praktisch nut voor de onkruidstrategie van de fruitteler moet echter verder worden uitgezocht.

De fruittelers uit het netwerk pasten de afgelopen twee jaar spuitwater toe in de boomstrook, onder verschillende appel- en perenrassen en bij verschillende onkruidbezettingen. Spuiwater is het restproduct uit luchtwassers in stallen en is rijk aan stikstof en zwavel. Omdat de stikstof voornamelijk in ammoniumvorm aanwezig is, ‘verbranden’ onkruiden als ze ermee in contact komen, bij felle zon. De fruittelers waren benieuwd hoe groot dat effect is. Vooral jong en klein breedbladig onkruid ging kapot aan de behandeling, wat versterkt werd bij hogere buitentemperaturen. Grassen en grotere onkruiden bleken minder gevoelig.

Door spuiwater te mengen met een halve dosering van de herbiciden die telers normaal gesproken gebruiken, werd er een beter effect bereikt. Het zou de betrokken DLV-adviseurs niet verbazen als het spuiwater een reductie van de inzet van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen mogelijk maakt. Maar nader onderzoek naar de praktische inpassing is noodzakelijk om gefundeerde uitspraken te kunnen doen.

Klik hier voor het volledige rapport.

« Nieuwsoverzicht