transport verse bloemen28-09-2012: Nederlandse siertelers verkennen samenwerking met Duitse collega’s

Siertelers in Zuidoost-Nederland gaan uitzoeken of zij met hun Duitse collega’s kunnen samenwerken op gebied van promotie, afzet en logistiek. De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Sierteeltcluster, grensoverschrijdend samenwerken’ hopen dat de regio ‘Rhein-Maas’ kan uitgroeien tot een volwaardig sierteeltcentrum. Nu leidt versnipperde afzet tot relatief lage prijzen en hoge kosten.

Een van de redenen waarom de afzet versnipperd is, is dat de telers in Zuidoost-Nederland geen volledig assortiment kunnen aanbieden. Vaak worden de bloemen en planten eerst naar West-Nederland gebracht om vervolgens via Venlo weer afgezet te worden in Duitsland. Dit leidt tot een matige prijsvorming en extra kosten, met als gevolg dat de concurrentiepositie van de sierteelt in de regio verslechtert. Hierdoor zijn ook de handel en toeleverende bedrijven steeds minder geneigd om in de regio te investeren.

Om deze negatieve spiraal te doorbreken, zoekt een groep van 23 telers nu aansluiting bij collega’s over de grens. Het aanbod van de Duitse collega’s is complementair aan wat de Nederlanders telen. Samen hebben zij een vrij compleet assortiment. Ook zijn er kansen op het gebied van promotie, afzet en logistiek. De groep wil de regio Rhein-Maas als sierteeltcentrum op de kaart zetten en collectief bereiken wat individueel niet mogelijk is. Door gebruik te maken van elkaars kennis, ervaringen en relatienetwerk ziet de groep mogelijkheden voor kostenbesparing en een meer professionele verkoop.

Toch is samenwerken met de Duitse collega’s niet vanzelfsprekend. Van oudsher zijn de telers dit niet gewend en zijn ze geneigd elkaar te zien als concurrenten. Om de grensbarrière te slechten, beginnen de netwerkdeelnemers met het inventariseren van de kansen. Zij willen kennis opbouwen over hoe zij een krachtig Nederlands-Duits sierteeltcluster kunnen vormen. Niet van bovenaf opgelegd, maar bottum up. De kansen willen zij uitwerken in pilotprojecten. Zoals het nu lijkt, begint dat met promotie.

De sierteeltsector (potplanten, snijbloemen en perkplanten) in Zuid Oost Nederland (Noord- en Midden Limburg en Oost Brabant) bestaat uit zo’n 180 (glas)tuinbouwbedrijven. Aan de andere kant van de grens, in Duitsland, ligt een vergelijkbaar productiegebied. Samen vormen zij de regio Rhein-Maas.

« Nieuwsoverzicht