kistenbewaring met mechanische koeling27-09-2012: Akkerbouwers meten energieverbruik

Zeven grote akkerbouwers in Zuidwest-Nederland werken in het praktijknetwerk ‘Koele cijfers’aan meer inzicht in het energieverbruik tijdens de bewaarperiode. Met hulp van ZLTO en koelspecialist Geerlofs Koeltechniek doen zij metingen aan afzonderlijke onderdelen van de bewaarapparatuur, zoals ventilatoren, compressoren, condensoren en verdampers. Dit moet aanknopingspunten opleveren om energie te besparen.

Op dit moment weten de telers alleen grofweg wat het kost om hun aardappelen, uien, wortelen of andere gewassen te bewaren, door naar de energierekening te kijken. Welk deel daarvan is toe te schrijven aan de verschillende onderdelen van bewaring (het inschuren, ventilatoren, compressoren, condensors, verdampers, etc.) is niet bekend. Zij kunnen daar dan ook niet op sturen. Elke ondernemer heeft bovendien zijn eigen systematiek van bewaren maar kan dit lastig vergelijken met anderen, omdat data ontbreekt.

Het praktijknetwerk 'Koele cijfers' wil hier verandering in brengen. Met slimme meters wordt van meerdere mechanische koelcellen en luchtgekoelde bewaarplaatsen het energieverbruik nauwkeurig in kaart gebracht. Hiermee kan het verbruik per tijdseenheid of per ton product worden uitgerekend.
Aan de hand van databases zullen akkerbouwers de opzet van hun bewaarplaatsen, hun bewaarregimes en de bijbehorende productkwaliteit onderling bespreken. Dat moet aanknopingspunten opleveren om in het volgende bewaarseizoen besparingen te realiseren, zonder dat de productkwaliteit hier onder lijdt. Ook dan zal weer worden gemeten en vergeleken.

« Nieuwsoverzicht